Mobilnost osebja

Na podlagi odobrenih sredstev Evropske komisije je Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Univerzi v Mariboru odobril sredstva v višini 39.000 EUR za sofinanciranje 78 mobilnosti učnega osebja (tako za izvedbo predavanj učnega osebja Univerze v Mariboru v tujini, kakor tudi za zaposlene iz tujih podjetij, ki jih članice Univerze v Mariboru povabijo, da pri njih opravljajo pedagoško dejavnost).

Mobilnost osebja za namen poučevanja (»Staff mobility for teaching«) omogoča pedagoškemu osebju visokošolske institucije ali osebju v podjetjih, da poučujejo na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli področju/v kateri koli akademski disciplini.

Več o razpisu, pogojih in prijavi ter obrazce najdete n spletnih straneh Univerze v Mariboru.