Tuje inštitucije

Seznam inštitucij, s katerimi ima FERI sklenjeno medinstitucionalno pogodbo, ki omogoča študij oz. prakso.