Štipendije

Študent za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko prejme Erasmus+ finančno dotacijo.

Višina mesečne finančne dotacije in število odobrenih mesecev dotacije za posameznega študenta za študij v tujini v študijskem letu 2019/2020 bosta določena predvidoma v juliju 20194 na podlagi spodnjih omejitev:

Višina zneska dotacije​ (EUR/mesec)

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo

520

Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija,Belgija, Francija, Italija, Grčija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Španija, Malta,Portugalska

450

Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Turčija, Srbija, Romunija, Slovaška

370

Študenti iz socialno deprivilegiranega okolja so upravičeni do dodatka v višini 200 EUR /mesec (osnova za dodelitev bo odločba Centra za socialno delo).

Študenti s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na izmenjavo Erasmus+, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega sklada določene pogoje, bodo lahko predvidoma tudi v študijskem letu 2019/2020 pridobili dodatno štipendijo Ad futura (Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskaga sklada RS), vendar bo višina štipendije znana šele predvidoma avgusta 2019 (v študijskem letu 2018/2019 je znašala 64,00 EUR/mesec).

Študent, ki odhaja v tujino še naprej prejema celoten znesek nacionalne štipendije.