Predmeti

Kako izberem predmete?

Za predmete, ki jih boste opravljali na tuji instituciji, morate med svojimi predmeti, ki jih morate opraviti na FERI, poiskati ekvivalente/podobne predmete. Le tako vam bo FERI lahko ob vaši vrnitvi domov predmete, ki ste jih s pozitivno oceno opravili na tuji instituciji, priznala kot opravljene.

Za vsak predmet posebaj je potrebno pridobiti pisno soglasje profesorja o izboru nadomestnega predmeta, ki ga priložite prijavi.

Študent mora za:

  • trimester (3 mesece) študija v tujini zbrati najmanj 10 ECTS točk,
  • 1 semester študija v tujini zbrati najmanj 20 ECTS točk,
  • 2 semestra študija v tujini zbrati najmanj 40 ECTS točk.

Predmeti tuje institucije

Ker ima vsaka univerza in država drugačen način/program študija, najdete predmete, ki jih ponuja posamezna fakulteta, na njihovi spletni strani. Preglejte, kateri predmeti bi lahko bili podobni tistim, ki jih imate na FERI v tekočem semestru vaše Erasmus+ izmenjave.

V tujini lahko opravljate le tiste predmete, ki jih morate opraviti na FERI v tistem semestru (in letniku), v katerem boste odšli v tujino. V kolikor tuja institucija v tekočem semestru ne ponuja dovolj predmetov, ki bi jih lahko zamenjali s predmeti na FERI, potem lahko poiščete zamenjavo tudi s predmeti (na FERI) iz kasnejših semestrov. Lahko pa na tuji instituciji opravljate kak dodaten predmet, ki vas posebaj zanima, vendar zanj ne najdete zamenjave med vašimi predmeti na FERI. Tak predmet bo ob vašem prihodu domov zapisan v vaš indeks ter v prilogo k diplomi.

Jezik

Predavanja na partnerski instituciji praviloma potekajo v uradnem jeziku države, iz katere je pratnerska institucija. Ponekod pa so predavanja tudi v angleškem jeziku (npr. nekatere univerze v Turčiji, na Finskem ...).
Partnerske institucije pred začetkom predavanj pa tudi med njimi organizirajo krajše (praviloma brezplačne) ter daljše (praviloma plačljive) jezikovne tečaje.

Priprava diplome/magisterija/doktorata pa lahko poteka tudi v angleškem jeziku, če se vaš mentor na tuji instituciji s tem strinja.

ECTS

Kaj je ECTS (European Credit Transfer System)?

ECTS je sistem dodeljevanja in prenašanja akademskih kreditnih točk. Namen ECTS je med drugim tudi olajšati akademsko priznavanje opravljenih akademskih obveznosti študentov med partnerskimi ustanovami s pomočjo učinkovitih in splošno uporabnih mehanizmov.

Kaj so kreditne točke ECTS?

Kreditne točke ECTS so vrednost, ki je dodeljena učnim enotam z namenom, da bi opisala zahtevane obveznosti študentov. Kreditne točke odražajo količino dela, ki jo zahteva posamezni predmet v odnosu do celotne količine dela, potrebnega za dokončanje celega leta akademskega študija na inštituciji.

V ECTS predstavlja 60 kreditnih točk študijsko obremenitev v enem letniku študija, 30 kreditnih točk se navadno dodeli za en semester in 20 kreditnih točk za eno trimesečje študija.

Kaj je ocenjevalna lestvica ECTS?
Rezultati izpitov in ocenjevanja so navadno izraženi z ocenami. V Evropi obstaja veliko različnih sistemov ocenjevanja. Ocenjevalna lestvica ECTS, pomaga razlagati ocene, podeljene študentom.

Ocenjevalna lestvica ECTS nudi dodatno informacijo o dosežkih študentov poleg informacije, ki jo dajejo ocene inštitucij. Visokošolske inštitucije same odločajo o tem, kako bodo ocenjevalno lestvico ECTS prilagodile lastnemu sistemu.

ECTS ocena

% študentov, ki uspešno opravijo študentsko obveznost

Slovenska ocena

Definicija

A

10

10

ODLIčNO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z manjšimi, skoraj zanemarljivimi napakami

B

25

9

ZELO DOBRO: nadpovprečno uspešno izpolnjena obveznost z nekaj napakami

C

30

8

DOBRO: dobro izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomembnejšimi napakami

D

25

7

ZADOVOLJIVO: zadovoljivo izpolnjena obveznost, vendar z nekaj pomankljivostmi

E

10

6

ZADOSTNO: izpolnitev obveznosti zadovoljuje le minimalne kriterije

FX

-

5

NEZADOSTNO: preden se dodelijo kreditne točke, je potrebno opraviti še določene obveznosti

F

-

1 - 4

NEZADOSTNO: za izpolnitev zadane obveznosti se zahteva poglobljen in temljit nadaljnji študij

FERI vsako leto za potrebe tujih in domačih Erasmus+ študentov izda "ECTS information package", v katerem so podrobneje predstavljeni Univerza, Fakulteta in predmeti.

Diploma/magisterij/doktorat

V okviru Erasmus+ študija lahko na tuji instituciji poleg predmetov opravljate tudi pripravo diplome, magisterija ali doktorata.

Pred odhodom na izmenjavo, morate izbrati mentorja vašega diplomskega/magistrskega/ doktorskega dela tako na naši kot tudi na tuji instituciji (torej vsega skupaj vsaj 2 mentorja). Z njima se pisno dogovoriteo vsebini in poteku vašega dela.

Praviloma poteka v tujini le priprava diplome/magisterija/doktorata ter po potrebi tudi krajša predstavitev. Mentor na tuji instituciji poda okvirno oceno vašega opravljenega dela. Na matični fakulteti morate nato opraviti zaključni zagovor dela. Končno oceno poda mentor na matični fakulteti.

Če v tujini pripravljate diplomsko nalogo, morate po uradnem zaključku študija v tujini k nam prinesti ali poslati:

  • Delno pripravljeno diplomsko nalogo, ki ste jo pripravljali v tujini – to morate k nam poslati v roku enega tedna po uradnem zaključku izmenjave.

  • Potrdilo s strani tuje Univerze, da ste pripravljali diplomsko nalogo in da ste za pripravo prejeli vsaj 10 ECTS za tri mesece / 20 ECTS za semester / 40 ECTS za celo leto. Čim prej preverite, če boste to potrdilo lahko prejeli, drugače pa morate prejeti vsaj potrdilo tujega mentorja, da ste opravljali diplomsko nalogo pod njegovim mentorstvom in kaj točno ste pri njem pripravljali.