Erasmus+ praksa

Študentje Fakultete za Elektrotehniko, računalništvo in informatiko se lahko v sklopu programa Erasmus+ prijavite na Strokovno praktično usposabljanje (pripravništvo) v tujini. Razpis za pogodbeno leto 2019 najdete na https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMP2018.aspx

Prijavitelj mora za prijavo na razpis oddati:

  1. prijavni obrazec: https://aips.um.si/StudentsExchange.asp - izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti in oddati podpisano s strani mentorja na matični fakulteti;
  2. sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship – priloga tega razpisa);
  3. pisno obrazložitev, kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju ali zaposljivosti prijavitelja;
  4. veljavno aktualno potrdilo o vpisu, ki ne sme biti starejše od 1 meseca.

Vse dokumente je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

Univerza v Mariboru
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15
2000 Maribor

Prijava preko el. pošte ne bo upoštevana.

Rok za prijavo ni določen - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev. Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU.

Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (zero grant student).

Kontaktna oseba na Univerzi v Mariboru je:

Uroš Kline
tel: (02) 23 55 342
elektronski naslov: erasmus@um.si

Na razpis se lahko prijavijo:

a) študenti UM, ki izpolnjujejo osnovne pogoje za pridobitev statusa študenta programa Erasmus+:

  • da so med opravljanjem strokovnega usposabljanja v tujini vpisani v študijski program, ki ga izvaja fakulteta Univerze v Mariboru;
  • da so vpisani najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija.

b) mladi diplomanti UM, vendar se morajo na razpis prijaviti v zadnjem letu študija (torej v času, ko še imajo aktiven status študenta), strokovno praktično usposabljanje pa morajo pričeti in zaključiti v roku enega leta po zaključeni diplomi.

Študent lahko pridobi status Erasmus+ študenta največ12 mesecev na akademski cikel* (t.j. 12 mesecev v času dodiplomskega študija, 12 mesecev v času magistrskega študija, itd.). Vsako 12-mesečno obdobje je lahko sestavljeno iz katerekoli kombinacije upravičene mobilnosti z namenom študija ali/in strokovnega praktičnega usposabljanja.

Študent s statusom programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije.

Ponudba Erasmus+ prakse na Malti ali v Nemčiji

S podjetja BD Electronics (ML Components) smo prejeli ponudbo za Erasmus+ prakso. Poleg plače, ki jo ponujajo, lahko zaprosite tudi za Erasmus+ finančno dotacijo.

Ponudba za Erasmus+ prakso na UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena / Technical University of Cartagena.

V priponkah najdete ponudbo za Erasmus+ prakso na UPCT - Universidad Politécnica de Cartagena / Technical University of Cartagena.

Ponudba Erasmus+ prakse na Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt ponuja pripravništvo študentu iz evropskih univerz v Mednarodnem uradu v okviru programa Erasmus+.

Ponudba Erasmus+ prakse na Dunaju

Na Dunajski univerzi za ekonomijo in podjetništvo – WU (https://www.wu.ac.at/) so vzpostavili program pripravništva na področju poslovnih informacijskih sistemov (Business Information Systems Internship Program, Internships for IT students of WU). Ker gre za partnersko institucijo UM, lahko tudi študenti Univerze v Mariboru sodelujete v tem programu in tako združite Erasmus+ mobilnost študentov s pripravništvom.

Vloge je možno oddati do 8. januarja 2018.

Povezave:

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na dr. Gregorja Polančiča.