Erasmus+

ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Za ta namen ima FERI podpisanih več kot 100 medinstitucionalnih sporazumov. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija.

OBVESTILO

Objavljen je razpis za Erasmus študij v 2. semestru 2019/2020 v tujini in Erasmus prakso v študijskem letu 2019/2020. Razpisa sta objavljena na univerzitetni spletni strani programa Erasmus+. Razpisa sta aktualna do porabe sredstev, ki so na voljo.