Erasmus+

ERASMUS+ je nov program za obdobje 2014-2020, ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Za ta namen ima FERI podpisanih več kot 100 medinstitucionalnih sporazumov. Program podpira tudi mobilnost učnega osebja in je del širšega programa vseživljenjskega učenja LLL (LLL="LifeLong Learning"), ki ga financira Evropska komisija.

OBVESTILO

Na spletni strani Univerze v Mariboru objavljen Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020.

INTERNI ROK FERI ZA PRIJAVO JE 30. 3. 2019!