Študij

COVID-19 in študij

Razmere, povezane s covid-19, od nas zahtevajo številne prilagoditve v skrbi za zdravje nas, naših bližnjih in družbe nasploh. Na UM si prizadevamo, da bo v skladu z razmerami tudi pedagoški proces, ki je po svoji naravi tudi socialen proces, potekal na kakovosten način. Kljub vsem smernicam in priporočilom, ki pomagajo pri obvladovanju situacije, pa spodbujamo vsakega posameznika posebej, da deluje kot odgovoren član družbe.

IZVEDBA V ŽIVO:​

Izobraževalni proces poteka kot običajno v predavalnicah, laboratorijih in drugih prostorih ob upoštevanju pogoja PCT. Zdravje je naša največja dobrina, zato je v prostore fakultet Univerze v Mariboru vstop mogoč le zdravim osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov, saj lahko v nasprotnem primeru ogrožajo zdravje ostalih študentov in zaposlenih. ​

IZVEDBA NA DALJAVO:

V tem primeru gre za izvedbo učnih enot na daljavo, pri čemer študenti pedagoški proces na daljavo spremljajo iz predvidenih prostorov na fakulteti in ne od doma. Pedagoški proces se izvede na daljavo samo v primeru, kadar izvajalec pedagoškega procesa sodi v ranljive skupine.

Več informacij: https://moja.um.si/student/Strani/COVID-19.aspx