Študij

Alumni

Na UM FERI smo leta 2009 ustanovili Alumni klub. Njegov namen je, da se fakulteta redno in tesneje povezuje s svojimi diplomantkami in diplomanti, magistrami in magistri ter doktoricami in doktorji (skupaj: alumniji). Cilji, ki jih pri tem zasleduje fakulteta, so:

  1. Sodelovanje fakultete z alumniji. Najtesnejši in najlažje uresničljiv stik vsake fakultete z njenim okoljem, ki ni raziskovalne ali izobraževalne narave, je stik z njenimi alumniji. Preko teh povezav najlažje nastajajo in se izvajajo raznovrstne aktivnosti, od somentorstev pri zaključnih nalogah, preko aplikativnih raziskovalnih projektov, do skupnega nastopa alumnijev in fakultete na javnih prireditvah.
  2. Sledenje in dvig ugleda fakultete. Alumniji lahko posredujejo merodajne in zaupanja vredne informacije, kakšen je ugled fakultete v gospodarstvu, politiki, kulturi, torej kako so sprejeti njeni diplomanti in kaj se govori o njej. Hkrati nam lahko s svojim vpogledom v gospodarstvo in politiko svetujejo, kaj narediti za dvig ugleda fakultete, ter v končni fazi pri tem sami pomagajo.
  3. Dvig prepoznavnosti in ugleda znanstvenih in strokovnih področij, na katerih fakulteta deluje. Z izpostavljanjem alumnijev fakultete, ki so na vidnih strokovnih in/ali javnih položajih in pri tem ne molčijo, na kateri fakulteti so pridobili svoje znanje, se dviga ugled tako fakultete kot njenih področij.

Zato poskušamo k aktivnostim Alumni kluba pritegniti čim večje število alumnijev. Največji odziv vedno dosega »letno alumni srečanje«, ki se zgodi v začetku junija na fakulteti. Jedro srečanja je strokovno predavanje, ki pokriva več strokovnih/znanstvenih področij fakultete, pa tudi področja zunaj nje. Srečanje pa je namenjeno seveda tudi druženju naših nekdanjih študentk in študentov, torej alumnijev.

Vpis v Alumni klub

V Alumni klub se lahko vpišete TUKAJ ali pa skenirate QR kodo.

Kaj je oz. kdo so alumni?

Alumnus v latinščini pomeni gojenec, alumna pa gojenka in oba se nanašata predvsem na almo mater, latinsko za mati rednico, kasneje pa sinonim za univerzo. Alumni je množinska oblika, kadar je prisoten vsaj en moški, zgolj žensko (z)druženje bi bilo alumnae. Skladno s tem bomo v nadaljevanju uporabljali zgolj moške oblike, mišljena pa sta oba spola.

Alumni je mednarodno popularen izraz za absolvente (tako diplomante kot tiste, ki študija formalno niso zaključili) določene univerze, fakultete ali šole.

Združenja alumni imajo dolgo tradicijo v anglosaškem izobraževalnem sistemu, kjer izpolnjujejo predvsem tri vloge:

  1. skrbijo za druženje nekdanjih sošolcev in kolegov,
  2. so ambasadorji svojih šol/fakultet/univerz in
  3. so vpeti v dogajanje na njih,v kolikor vidijo v tem korist, finančno podpirajo svojo almo mater.

Na celinski Evropi so se alumni klubi začeli ustanavljati predvsem iz potrebe po boljši povezanosti izobraževalnih inštitucij z njihovim okoljem. Tako nudijo izmenjavo informacij oz. dosežkov (na raziskovalnem, gospodarskem, pedagoškem področju) med izobraževalno inštitucijo in organizacijami, v katerih so alumni zaposleni. Na podlagi tega sodelovanja pogosto pride do izmenjave kadrov, skupnega mentorstva zaključnih nalog, skupnih predstavitvenih nastopov in do skupnih razvojnih projektov.

V Sloveniji se je ob nazivu Alumni klub uveljavil tudi naziv Društvo diplomantov.