Študij

Študij

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je doma in v svetu uveljavljena srednjeevropska visokošolska ustanova, ki jo odlikujejo ustvarjalni in ambiciozni sodelavci, vpetost v mednarodne akademske povezave, širok nabor prenovljenih študijskih programov in tesna povezanost z gospodarstvom.

Študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) odlikuje odličnost, raznovrstnost, komunikacija, strokovnost, prihodnost, sinergija in inovativnost. Velika izbira študijskih programov ponuja neskončne možnosti. Sodobne, atraktivne učne metode in visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev naredijo študij še zanimivejši.

Ponujamo kakovosten in evropsko primerljiv študij, to dosegamo tudi s temeljitim znanstveno-raziskovalnim delom. Učitelji in drugi sodelavci na fakulteti so vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti. Njihovi rezultati na raziskovalnem področju so prikazani v letnem pregledu raziskovalnega dela, ki ga vsako leto izdamo v slovenskem in angleškem jeziku.

Da so lahko študentje FERI popolnoma konkurenčni s tistimi na Zahodu, nam dokazujejo številni odmevni uspehi naših študentov na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih najvišjega ranga.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ima jasno vizijo razvoja. Fakulteta skrbi za nenehno dvigovanje kakovosti izobraževalnih programov in za posodabljanje procesov izobraževanja. FERI ponuja izziv in veliko življenjsko priložnost, hkrati pa zagotavlja zaposljivost v slovenskem in evropskem prostoru.

Vse, ki imajo veselje in interes za sodobne tehnologije, v svojem bodočem poklicu pa si želijo ustvarjalno delo, čaka prihodnost polna zanimivih izzivov.