Raziskovanje

Raziskovalna oprema

Opis postopka dostopa do opreme

Oprema je namenjena za raziskovalno dejavnost v okviru UM FERI. Za delo z opremo so potrebna predhodna znanja, zato uporaba brez pomoči ustrezno kvalificiranega kadra ni možna. Najprimernejši način uporabe opreme je preko naročila storitev ali v okviru skupnega raziskovalnega projekta. Samo najem opreme, brez predhodne usposobljenosti za njeno uporabo, ni možen.

Stroški za uporabo raziskovalne opreme so sestavljeni iz:

  • stroškov amortizacije,
  • materialnih stroškov in vzdrževanja opreme,
  • dela operaterjev.

Cena za uporabo je določena na dva načina:

  • cena na uro z upoštevanjem navedenih dejanskih stroškov,
  • cena na meritev, če gre za zaključen in standardiziran merilni postopek na znanem vzorcu.

Cena na meritev je določena s stroškovno kalkulacijo, ki zajema potrebno količino navedenih dejanskih stroškov za izvedbo merilnega postopka.

Kontakt in pogoji najema: Suzana Horvat; suzana.horvat@um.si

Za strokovna vprašanja je naveden kontakt pri vsaki opremi posebej.

Oprema ARRS