Raziskovanje

Učinkovitejši elektromotorji z razvojem ekspertnega sistema in novih tehnologij

Ime projekta: Učinkovitejši elektromotorji z razvojem ekspertnega sistema in novih tehnologij

Akronim projekta: MOTZART

Spletna stran/povezave: /

Naročnik projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Časovni okvir: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2021

Vrednost projekta: 3.156.167,50 €

Višina sofinanciranja: 1.998.008,00 €

Nosilec projekta na UM FERI: doc. dr. Miran Rodič

Koordinator projekta: SiEVA d.o.o., podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.

Sodelujoče organizacije: Univerza v Ljubljani - Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani - Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Mariboru - Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Hidria d.o.o., Kolektor Group d.o.o.

Logo: /

Prednostno področje SPS: Mobilnost

Povzetek projekta:

Hidria in Kolektor, vodilni slovenski podjetji v razvoju in trženju elektromotorskih pogonov in komponent za avtomobilsko industrijo se ob podpori razvojnega centra SiEVa ter dveh univerz na podlagi novega poslovnega modela povezujeta v razvoju prebojnih orodij za virtualni razvoj naprednih elektromotorskih pogonov. Združila bosta znanje in kompetence ter na podlagi podatkov, ki izhajajo iz njunih realnih razvojnih procesov ustvarila enotno podatkovno bazo, ki bo osnova za razvoj inovativnega ekspertnega sistema za virtualni razvoj. Celoviti koncept sinergijsko dopolnjuje razvoj novih proizvodnih tehnologij, pri čemer se bodo simulacijska in eksperimentalna orodja razvijala ob stalnem prepletu z razvojem dejanskih prototipov naprednih elektromotorskih pogonov, ki bodo fizični izročki projekta in bodo potrdili njegov prebojni potencial.

Kot globalno uveljavljena dobavitelja avtomobilski industriji bosta cilje, ki podpirajo domeno MOBILNOST s fokusnim področjem Sistemi za e-mobilnost in hranjenje energije dosegla z novimi vlaganji v potrebno razvojno opremo in nove zaposlitve, ter s projektnim timskim delom vseh vključenih partnerjev, od katerih vsak prinaša v projekt svoje znanje in kompetence.

Na svojih nišnih področjih bosta z nadaljnjo industrializacijo tehnologij in izdelkov še utrdila svoje globalno pozicioniranje na trgu električnih vozil.

Rezultat projekta bo prenos znanj med partnerji, krepitev kompetenc, večja učinkovitosti razvojnih procesov, višja kakovost izdelkov, krajši razvojni cikli, testiranja in optimizacije in posledično večja profitabilnost ter konkurenčnost partnerjev.

Z odprtim ekspertnim sistemom, potrjenim z razvojem novih tehnologij in izdelkov v okviru projekta MOTZART bodo tudi ostala slovenska podjetja pridobila orodje za kompetenčno rast, raziskovalne organizacije razvojno orodje za raziskovalno delo in vzgojo novih kadrov in Slovenija umestitev med najkonkurenčnejše države na področju komponent električnih vozil.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si