Raziskovanje

Sistemske inovacije v smeri brez-odpadne preskrbovalne verige živilskih odpadkov

Ime projekta: Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain (Sistemske inovacije v smeri brez-odpadne preskrbovalne verige živilskih odpadkov)

Akronim projekta: ZeroW

Referenčna številka(št. pogodbe): 1001036388

Področje: Trajnostno kmetijstvo

Naročnik projekta: H2020-EU.3.2. LC-GD-6-1-2020 H2020-LC-GD-2020-4

Spletna stran/povezava: https://cordis.europa.eu/project/id/101036388

LinkedIn povezava:https://www.linkedin.com/company/zerow-project/

Časovni okvir: 1.1.2022 – 31.12.2025

Vrednost projekta: Celokupna vrednost 12 932 881,25 €; EU financiranje: 11 999 733,50 €

Stopnja lastnega financiranja (v %): 7%

Višina sofinanciranja (delež UM FERI): 180 625 € (100% financiranje)

Nosilec projekta na UM FERI: asist. dr. Martina Šestak

Koordinator projekta: INLECOM COMMERCIAL PATHWAYS COMPANY LIMITED BY GUARANTEE (ICP)

Sodelujoče organizacije: UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (UM FERI, SLO), INLECOM INNOVATION ASTIKI MI KERDOSKOPIKI ETAIREIA, WAGENINGEN UNIVERSITY, NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY, BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS, DIGIOTOUCH OU, EIGEN VERMOGEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUW - EN VISSERIJONDERZOEK, SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE, Food & Bio Cluster Denmark (FBCD) AS, VLTN GCV, INSTITUTO TECNOLOGICO DE ARAGON, KONNECTA SYSTEMS LIMITED, ITC - INOVACIJSKO TEHNOLOSKI GROZD MURSKA SOBOTA, FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA, ASOCIATIA TRANSILVANIA IT, ASOCIATIA CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA, FUNDACION CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA, INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIONY FORMACION AGRARIA PESQUERA ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCION ECOLOGICA, AgriFood Lithuania DIH, SINTEF AS, STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, NOVAMONT SPA, SONAE MC - SERVICOS PARTILHADOS, SA, MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA GRUPO EMPRESARIAL LA CAÑA S.L., MULTISCAN TECHNOLOGIES SL, UAB ART21, LIETUVOS DARZOVIU AUGINTOJU ASOCIACIJA, LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJU ASOCIACIJA (LITMEA), F6S NETWORK IRELAND LIMITED, F6S UK ALLMICROALGAE NATURAL PRODUCTS SA, UNIVERSIDADE DO MINHO, INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, INNOVATIESTEUNPUNT VOOR LANDBOUW EN PLATTELAND, OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ, ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT GMBH (ICLEI EUROPASEKRETARIAT GMBH), KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA, Robin Food, DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V., ASOCIACION DE INVESTIGACION DE INDUSTRIAS CARNICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, AVES NOBLES Y DERIVADOS, S.L., TERMOFORMAS DE LEVANTE SL, EROSKI S.COOP., Voedselbank Limburg, and SVZ international BV

Povzetek projekta:

ZeroW je štiriletni projekt čigar namen je igranje ključne vloge pri prehodu trenutnih prehranskih sistemov v značajno zmanjšanje izgub hrane in živilskih odpadkov (angl. food loss and waste,FLW) proizvedenih na področju EU in na globalni ravni. Iz vidika pravne podlage za to iniciativo je cilj trenutnih EU politik prepoloviti izgubo hrane (angl. food waste, FW) do leta 2030 in doseči skoraj ničelno količino izgube hrane in odpadkov do leta 2050. ZeroW cilji bodo doseženi skozi vrsto raziskovalnih in razvojnih aktivnosti, med katerimi so bolj izpostavljene izdelava prototipov in ocenjevanje sistemskih inovacij za podporo naporom za zmanjšanje izgube hrane in odpadkov, vzpostavljanje interoperabilnosti s pomočjo splošnega FLW podatkovnega prostora (angl. Data Space) ter definiranje poti za prehod v skoraj ničelno količino izgube hrane in odpadkov s pomočjo EU direktiv in priporočil za politiko.

ZeroW omogoča prestavitev inovativnosti v devetih prehranjevalnih verigah povzetih iz resničnega življenja. Z vzpostavitvijo inovativnih pristopov učinkovito naslavlja multidimenzionalni problem FLW. To vključuje:

  • Predhodno identificiranje sistemske inovacije, ki vključujejo več medsebojno povezanih dimenzij (procesna, organizacijska, strateška, tržna, produktna, tehnološka, vladna, itd.) in so testirana ter predstavljena;
  • Vodenje inovacijske evolucije proti višjim ravnem sistemske pripravljenosti in učinka, z uporabo soustvarjalnih t. i. živih laboratorijev, ki temeljijo na sistemskih inovacijah (angl. Systemic Innovation Living Lab, SILL), in kolektivnim pristopom učenja z več akterji;
  • Krepitev inovacijske zmogljivosti za inovacijsko napredovanje z deljenimi viri pri akterjih v okviru živih laboratorijev, ki tako omogočajo nove načine in oblike za sodelovanje in so-razvoj inovacij;
  • Razvijanje kontekstno specifičnih usmeritev za sistemske inovacije (od zamisli do skaliranja in komercializacije), ki vodijo k zagotavljanju trenutno manjkajočih končnih produktov in storitev ter sovpadajo s potrošniškimi stališči, akterji na področju hrane in političnimi trendi.

Devet živih laboratorijev, ki bo vključenih v predstavitev sistemskih inovacij znotraj projekta, zajemajo različne vidike FLOW v prehranjevalnih verigah – od nadzora in izboljšave proizvodnih procesov, trajnih rešitev za (pred)trgatev, ocenjevanja roka uporabe, pametne izbire embalaže do obveščanja kupcev. Med trajanjem projekta bodo partnerji, ki sodelujejo v živih laboratorijih, delali na razvoju in ocenjevanju digitalnih tehnoloških rešitev za implementacijo najboljših praks ter predlagali inovativne pristope za dolgoročno doseganje skoraj ničelne izgube hrane in odpadkov.

Vključenost UM v projekt

Univerza v Mariboru, točneje Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), bo v projektu največ sodelovala pri raziskovalno-razvojnih aktivnosti v sklopu živega laboratorija 1 - SILL1, kjer je glavna naloga implementacija podatkovno vodene rešitve/platforme za zbiranje podatkov o izgubi in odpadu hrane (FLW) ter preglednost, spremljanje in upravljanje, ki hkrati zagotavlja vzpostavitev varnih pretokov podatkov med proizvodnjo/oskrbo hrane in potrošniki.