Raziskovanje

Razvoj in ocena napovedovalnih, okoljsko trajnostnih in nastajajočih digitalnih tehnologij in orodij za izboljšano odpornost IWW na klimatske spremembe in ostale ekstreme

Ime projekta: Razvoj in ocena napovedovalnih, okoljsko trajnostnih in nastajajočih digitalnih tehnologij in orodij za izboljšano odpornost IWW na klimatske spremembe in ostale ekstreme

Akronim projekta: PLOTO

Referenčna številka: 101069941

Področje: Celinske vodne poti

Spletna stran/povezave: /

LinkedIn povezava: https://www.linkedin.com/company/plotoproject/

Naročnik projekta:

Časovni okvir: 01.09.2022 - 28.02.2026

Vrednost projekta: 7.497.696,00 EUR

Višina sofinanciranja: 0 %

Višina sredstev UM: 124.414,50

Nosilec projekta na UM FERI: dr. Domen Mongus

Koordinator projekta: INTRASOFT INTERNATIONAL

Sodelujoče organizacije: /

Povzetek projekta:

Cilj PLOTO je povečati odpornost infrastruktur celinskih vodnih poti (IWW) in povezanih kopenskih infrastruktur ter tako zagotoviti zanesljivo razpoložljivost omrežja v neugodnih razmerah, kot so ekstremno vreme, nesreče in druge vrste nevarnosti. Naš glavni cilj je združiti pomanjšane scenarije podnebnih sprememb (ki vplivajo na infrastrukture IWW) s simulacijskimi orodji in dejanskimi podatki, da bi ustreznim organom in njihovim operaterjem zagotovili integrirano orodje, ki lahko podpira učinkovitejše upravljanje njihovih infrastruktur na strateškem in operativnem nivoju. V tej smeri si PLOTO prizadeva:
- uporabiti podatke modeliranja visoke ločljivosti za določitev in oceno podnebnega tveganja izbrane prometne infrastrukture in s tem povezane pričakovane škode;
- uporabiti obstoječe podatke iz različnih virov z novimi vrstami senzorsko generiranih podatkov (computer vision) za napajanje uporabljenega simulatorja;
- uporabljati prilagojene vremenske napovedi (ki nemoteno združujejo vse razpoložljive vire podatkov) za posebne žariščne točke, ki zagotavljajo zgodnja opozorila z ustrezno oceno učinka v realnem času;
- razvoj izboljšanih veččasovnih večsenzorskih UAV in satelitskih opazovanj z robustno spektralno analizo, računalniškim vidom in ocenjevanjem na podlagi strojnega učenja za različne prometne infrastrukture;
- oblikovati in implementirati integrirano okolje platforme za ocenjevanje odpornosti kot inovativno orodje za načrtovanje, ki bo omogočilo kvantitativno oceno odpornosti prek simulacijskega okolja od konca do konca, ki izvaja scenarije ocene učinka/tveganja/odpornosti »what if«. Učinke prilagoditvenih ukrepov je mogoče raziskati s spreminjanjem vhodnih parametrov nevarnosti, izpostavljenosti in ranljivosti;
- oblikovati in izvajati skupno operativno sliko, vključno z izboljšanim vmesnikom za vizualizacijo in sistemom za upravljanje incidentov.
Integrirana platforma PLOTO in njena orodja bodo potrjena v treh študijah primerov v Belgiji, Romuniji in na Madžarskem.

Aktivnosti UM FERI:

Univerza v Mariboru bo dejavna v vseh 8 delovnih sklopih:
- WP1: Projektna koordinacija in etični management
- WP2: Zahteve končnega uporabnika in oblikovanje platforme
- WP3: Modeliranje atmosferskega vpliva, trenutno vreme/napovedi in obdelava podatkov
- WP4: Ocena ranljivosti in odpornosti IWW in povezanih infrastruktur v zaledju
- WP5: Opazovanje zemlje, podatki senzorjev in geoprostorske storitve za večjo odpornost IWW
- WP6: IWAT, sistem za podporo odločanju in vmesnik za izboljšano vizualizacijo
- WP7: Dejavnosti integracije, predstavitve in validacije na kraju samem
- WP8: Diseminacija, komunikacija