Raziskovanje

Kontakti

SLUŽBA ZA ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO

Suzana PUŠAUER, vodja službe
Telefon: 02 220 7005
Email: suzana.pusauer@um.si

SLUŽBA ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN PROJEKTE STRUKTURNIH SKLADOV

Sabina WEINGERL, vodja službe
Telefon: 02 220 7181
Email: sabina.weingerl@um.si

Marijana ZELENIK
Telefon: 02 220 7036
Email: marijana.zelenik@um.si

Mateja HANŽUREJ
Telefon: 02 220 7037
Email: mateja.hanžurej@um.si

Metka DERNOVŠEK
Telefon: 02 220 7032
Email:
metka.dernovsek@um.si

dr. Tanja BOTIĆ
Telefon: 02 220 7024
Email: tanja.botic@um.si

Urša KAUČIČ
Telefon: 02 220 7137
Email: ursa.kaucic@um.si

Nina PINTERIČ
Telefon: 02 220 7132
Email: nina.pinteric@um.si