Raziskovanje

Kontakti

SLUŽBA ZA ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO

Suzana PUŠAUER, vodja službe
Telefon: 02 220 7005
Email: suzana.pusauer@um.si

SLUŽBA ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN PROJEKTE STRUKTURNIH SKLADOV

Sabina WEINGERL, vodja službe
Telefon: 02 220 7181
Email: sabina.weingerl@um.si

Darja KUKOVIČ
Telefon: 02 220 7036
Email: darja.kukovic1@um.si

Mateja HANŽUREJ
Telefon: 02 220 7037
Email: mateja.hanžurej@um.si

mag. Regina STAJNKO POLUTNIK
Telefon: 02 220 7032
Email: regina.polutnik@um.si

dr. Tanja BOTIĆ
Telefon: 02 220 7024
Email: tanja.botic@um.si