Kontakti

SLUŽBA ZA ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO DELO

Suzana PUŠAUER, vodja službe
Telefon: 02 220 7005
Email: suzana.pusauer@um.si

SLUŽBA ZA MEDNARODNE PROJEKTE IN PROJEKTE STRUKTURNIH SKLADOV

Sabina WEINGERL, vodja službe
Telefon: 02 220 7181
Email: sabina.weingerl@um.si

Darja KUKOVIČ
Telefon: 02 220 7036
Email: darja.kukovic1@um.si

Anja INKRET
Telefon: 02 220 7037
Email: anja.inkret@um.si

Olga PREGL
Telefon: 02 220 7294
Email: olga.pregl@um.si