Praktično usposabljanje

msg life odateam d.o.o.

Datum objave: 10. december 2019 | Datum poteka: 1. marec 2020 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Podjetje:
msg life odateam d.o.o., Titova cesta 8, 2000 Maribor
www.msg-life.si

  • Št mest: 1 - 2
  • Študijski program:
    • Informatika in tehnologije komuniciranja
    • Računalništvo in informacijske tehnologije
  • Opis:
    • poslovne aplikacije v Javanski in mikrostoritveni arhitekturi, s poudarkom na AWS oblačnih storitvah in DevOps prvinah