Obvestila

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Datum objave: 19. junij 2018 | Datum poteka: 10. september 2018 | Avtor: Lidija Kokol

Obvestilo je poteklo!

Razpisani so termini za zagovor projektov na UN programih Elektrotehnika in Telekomunikacije.

  • Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika:
    • Inštitut za avtomatiko: 3. 7. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi
    • Inštitut za robotiko: 27. 6. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi
  • Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – po dogovoru z mentorji
  • Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 29. 6. 2018, 9. 7. 2018 in 6. 9. 2018
  • Študijski program Telekomunikacije – 29. 6. 2018, 9. 7. 2018 in 6. 9. 2018

Kandidati za zagovor 5 delovnih dni pred razpisanim rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta in izpolnjen obrazec "Prijava projekta".

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/ ali po e-pošti lidija.kokol@um.si.