Obvestila

VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA

Datum objave: 11. avgust 2018 | Datum poteka: 28. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani!

V priloženih dokumentih najdete informacije o vpisnih postopkih (Navodila za vpis) in rokih vpisa v višje letnik za študijsko leto 2018/19.

Po opravljenem elektronskem vpisu ne pozabite vpisnega lista natisniti in ga skupaj s prilogami poslali v Referat za študentske zadeve (Koroška cesta 46, 2000 Maribor) ali pa vpisno dokumentacijo prinesli v času uradnih ur, vsak delovnik od 11. do 13. ure.

Vpisna dokumentacija zajema:

  • podpisan in izpolnjen elektronski vpisni list (vpisani morajo biti tudi izbirni predmeti),
  • študentsko izkaznico,
  • soglasje vodje ŠP za zamenjavo izbirnega predmeta (samo v primeru, če v okviru izbirnosti izbirate izbirni predmet drugega študijskega programa, ki ga ni na predmetniku – predmetniki so objavljeni na http://feri.um.si/studij/programi/)
  • kuverto formata A5 z nalepljeno znamko v višini 1,44 EUR (za priporočeno pismo) in napisanim vašim naslovom bivališča.

Brez v referat oddane vpisne dokumentacije Vas ne moremo vpisati. Samo elektronski vpis ni dovolj!