Obvestila

Volitve za člane Akademskega zbora FERI iz vrst študentov

Datum objave: 24. oktober 2018 | Datum poteka: 15. november 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Pravico kandidirati oziroma biti izvoljen na volitvah za člana Akademskega zbora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov ima vsak študent, ki ima status študenta na Univerzi v Mariboru je vpisan v študijski program 1., 2. in 3. stopnje, ki ga izvaja Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2018/2019. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 15.11.2018 do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 46, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.