Obvestila

Volitve v Senat FERI iz vrst študentov

Datum objave: 28. november 2017 | Datum poteka: 11. december 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

V Senat Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko se voli 5 članov iz vrst študentov. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, absolvent ali podiplomski študent Univerze v Mariboru. Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 11.12.2017 do 10.00 ure v zaprti kuverti v Referat za študentske zadeve FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za člana SENATA FERI iz vrst študentov – ne odpiraj!«.