Obvestila

Štipendije za program Fulbright za leto 2019

Datum objave: 16. november 2018 | Datum poteka: 31. januar 2019 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski slad Republike Slovenije razpisuje štipendije za udeležence programa Fullbright.

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Vrednost razpisa znaša 130.000 €, prijave pa zbirajo do vključno 28. 9. 2020 oz. do porabe sredstev.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.