Obvestila

Štipendije za program Fulbright za leto 2019

Datum objave: 16. november 2018 | Datum poteka: 31. december 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski slad Republike Slovenije razpisuje štipendije za udeležence programa Fullbright.

Štipendije so namenjene udeležencem Fulbright programa, in sicer slovenskim državljanom za gostovanje v ZDA in ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji.

Državljani RS lahko za gostovanje v ZDA pridobijo:

  • sredstva v višini vrednosti najugodnejše povratne letalske vozovnice za ekonomski razred od RS oziroma izjemoma drugega bližnjega letališča do ustreznega letališča v ZDA glede na lokacijo gostujoče ustanove;
  • štipendijo v višini, kot jo določi pristojni organ v ZDA, če ta štipendije ne krije.

Vrednost razpisa znaša 130.000 €, prijave pa zbirajo do vključno 28. 9. 2020 oz. do porabe sredstev.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.