Obvestila

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2018

Datum objave: 1. januar 2018 | Datum poteka: 18. april 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 18. 4. 2018.

Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Vrednost razpisa: 3.000.000 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

Višina sofinanciranja:

Štipendija se lahko dodeli za:

  • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000 EUR letno in
  • življenjske stroške: največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR, 12.000 EUR ali 15.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 244. javni razpis«).

Rok prijave: do vključno 18. 4. 2018.

Več na spletni strani sklada!