Obvestila

Sofinanciranje stroškov udeležbe študentov in študentskih ekip Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2018

Datum objave: 7. maj 2018 | Datum poteka: 22. maj 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Vabimo študente, da na Odbor za šport Univerze v Mariboru naslovijo predloge za sofinanciranje stroškov študentom in študentskim ekipam za udeležbe na državnih, meddržavnih oz. meduniverzitetnih tekmovanjih in prvenstvih, na katerih bodo zastopali Univerzo v Mariboru.

Na osnovi višine zaprošenih sredstev za sofinanciranje in razpoložljivih sredstev bo Odbor za šport Univerze v Mariboru izbral tekmovalce in določil, v kolikšni višini se lahko aktivnosti sofinancirajo. Tekmovanja, ki jih bo sofinancirala Univerza v Mariboru, morajo biti izvedena v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Univerza v Mariboru bo sofinancirala stroške udeležb na državnih in mednarodnih (med)univerzitetnih, tekmovanjih in prvenstvih študentom Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in izvedbe tekmovanja ter so vpisani v študijski program I. ali II. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru. Prijavitelj ne sme biti v delovnem razmerju na Univerzi v Mariboru.

Udeleženci posamezniki, ki so direktno ali posredno sofinancirani s strani SUSA, oddajo predloge za sofinanciranje, razen za sofinanciranje udeležbe na univerzijadah, pri kateri Odbor za šport Univerze v Mariboru sam pridobi informacije o udeleženih študentih Univerze v Mariboru od SUSA, določi višino sofinanciranja, Univerza v Mariboru plačilo izvede na SUSA, slednja pa udeležene študente obvesti o tem, v kolikšni višini bodo morali zagotoviti lastna sredstva za udeležbo.

Prijavitelji morajo kot obvezni sestavni del predloga navesti:

  • podatek o udeležbi na športnem tekmovanju (najava, vabilo, opis),
  • podrobno in realno finančno konstrukcijo,
  • v primeru prijave ekipe priložiti seznam vseh članov ekipe z ID številkami pri študentih, ki so študenti UM.

Člani ekipe, ki nimajo statusa študenta na Univerzi v Mariboru, niso upravičeni do sofinanciranja udeležbe.

V primeru ekipe vlogo poda vodja ekipe (torej ne tudi vsak posamezni član ekipe).

Študente pozivamo, da predloge za sofinanciranje stroškov posredujejo na naslov elektronske pošte studentskisvet@um.si najkasneje do 21. 5. 2018.​

Več na:https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2363