Obvestila

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM FERI

Datum objave: 28. marec 2024 | Datum poteka: 25. september 2024 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25.

Podrobnejša navodila, besedilo razpisa in tabele z vpisnimi mesti najdete na spletni strani moja.um.si.

  Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na telefonskih številkah 02/220-7011 (ŠP 2. stopnje) in 02/220-7012 (ŠP 3. stopnje) ter elektronski pošti poststudy.feri@um.si.

  Prijava poteka preko portala eVŠ: eVŠ Prijava (gov.si).

  PRIJAVNI ROKI:

  • Državljani RS oziroma druge države članice EU.
  • Državljani države nečlanice EU, ki imajo stalno bivališče v RS in so sami ali vsaj eden od njegovih staršev ali skrbnikov do začetka izbirnega postopka rezident RS za davčne namene.
  • Osebe s priznanim statusom mednarodne ali začasne zaščite ali kot prosilci za mednarodno ali začasno zaščito.
  • Državljani države nečlanice EU, ki so v RS dokončali srednješolsko izobraževanje in opravili maturo.
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva (magistrski študij)
  • Prvi prijavni rok: od 29. 03. 2024 do 06. 09. 2024
  • Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 23. 09. 2024 do 24. 09. 2024 do 12.00
  • Prijavni rok za vpis v višji letnik in vzporedni študij: od 01. 09. 2024 do 16. 09. 2024
  • Državljani države nečlanice EU
  • Slovenci brez slovenskega državljanstva (doktorski študij)
  • Prvi prijavni rok: od 29. 03. 2024 do 31. 05. 2024
  • Drugi prijavni rok: od 05. 07. 2024 do 06. 09. 2024
  • Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 23. 09. 2024 do 24. 09. 2024 do 12.00
  • Prijavni rok za vpis v višji letnik in vzporedni študij: od 01. 09. 2024 do 16. 09. 2024