Obvestila

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE 2017

Datum objave: 6. februar 2017 | Datum poteka: 3. marec 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Društvo Cigre študente elektro-energetike slovenskih univerz vabi k sodelovanju na tekmovanju za najboljši študentski referat 13. konference slovenskih elektroenergetikov v Mariboru.

Tekmujejo lahko študenti dodiplomskega študija bolonjskega programa 1. in 2. stopnje.

Na tekmovanju študentov iščemo nove ideje, poglede na elektroenergetiko in želimo izvedeti kako naši študentje razmišljajo o prihodnosti elektroenergetike v Sloveniji in svetu.

Teme tekmovanja so le okvirne in lahko pokrivajo vse dele elektroenergetskega sistema.

  • Proizvodnja električne energije (obnovljivi viri energije, konvencionalni viri z novimi idejami, novi naravni viri za oskrbo z energijo, …)
  • Elektroenergetska omrežja (elementi omrežij, Smart Grids ideje, shranjevanje električne energije, …)
  • Uporaba Informacijskih tehnologij v elektroenergetiki (Cyber varnost, trg električne energije, internet/energetika, zanesljivost, …)
  • Uporaba električne energije (učinkovita raba energije, električni promet, …).

Predsednik komisije: Dr. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

Člana komisije: Prof. dr. Jože Pihler, Univerza v Mariboru, FERI in Prof dr. Rafael Mihalič, Univerza v Ljubljani, FE

Referati morajo ustrezati vzorcu referatov – tekmovanje študentov elektrotehnike 2017, ki je dostopen na spletni strani združenja CIGRE-CIRED in na spletni strani fakultet.

Povzetke referatov je treba oddati do 3. marca 2017 na naslov združenja CIGRE - CIRED info@cigre-cired.si .

Referate je treba oddati najkasneje do 14. aprila 2017 na naslov združenja CIGRE - CIRED info@cigre-cired.si .

Komisija bo sprejela 6 referatov za javno predstavitev, ki bodo nagrajeni s knjigo. Najboljši referat bo nagrajen s tabličnim računalnikom.

Vse sprejete referate bodo avtorji predstavili v Študentskem panelu, ki bo v torek, 23. maja 2017, ob 10. uri v eni od dvoran v hotelu Habakuk v Mariboru.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku konference.