Obvestila

Razpis volitev predstavnikov študentov v Senat FERI

Datum objave: 5. december 2018 | Datum poteka: 17. december 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Kandidati vložijo svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je v prilogi. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 17.12.2018 do 10.00 ure v zaprti kuverti v Referat za študentske zadeve FERI s pripisom: »Kandidatura za člana SENATA FERI iz vrst študentov – ne odpiraj!«.