Obvestila

Prijave tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 24. marec 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je rok za oddajo prijav tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje 31. 3. 2017.

Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2016/2017.

Na spletni strani so objavljeni novi obrazci za Prijavo teme zaključnega dela in prav tako tudi nova Navodila o izdelavi zaključnega dela (v katerih so novi obrazci izjav), ki jih je treba upoštevati.

Hkrati Vas obveščamo tudi o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za1. 9. 2017 (do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.