Obvestila

Prijave tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 11. februar 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

SpoštovanI!

Obveščamo Vas, da je rok za oddajo prijav tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje 31. 3. 2017.

Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2016/2017.

Hkrati Vas obveščamo tudi o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za 1. 9. 2017.

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.