Obvestila

Prijave tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 24. marec 2017 | Datum poteka: 31. marec 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Obvestilo je poteklo!

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je rok za oddajo prijav tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje 31. 3. 2017.

Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2016/2017.

Na spletni strani so objavljeni novi obrazci za Prijavo teme zaključnega dela in prav tako tudi nova Navodila o izdelavi zaključnega dela (v katerih so novi obrazci izjav), ki jih je treba upoštevati.

Hkrati Vas obveščamo tudi o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za1. 9. 2017 (do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Študenti, ki imate na predmetniku namesto zaključnega dela projekt, se za pripravo dogovorite s svojim mentorjem, zagovori projektov pa bodo potekali predvidoma v času od 15. do 30. 6. (za študente, ki želite svoj študij nadaljevati na drugi stopnji) ter od 1. do 15. 9. 2017. Več informacij najdete na: https://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.