Obvestila

Poziv za prijavo na strokovno prakso za študente na magistrskih študijskih programih

Datum objave: 5. junij 2018 | Datum poteka: 16. junij 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Na pobudo nekaterih podjetjih na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/2019 na študijskih programih 2. stopnje pilotno vpeljujemo strokovno prakso kot obštudijsko dejavnost, ki se lahko kreditno vrednoti, študenti pa jo lahko vpišete v prilogo k diplomi kot dodatno opravljeno obveznost, ki ni del študijskega programa.

Senat UM je na 30. redni seji 20. 2. 2018 sprejel sklep:

  • Študentom študijskih programov 2. stopnje, ki se s ciljem povečanja sodelovanja med univerzo in delodajalci vključijo v strokovno prakso v podjetju, se za enomesečno praktično usposabljanje prizna 6 ECTS točk, ki se študentu vpišejo v prilogo k diplomi kot dodatna opravljena obveznost, ki ni del študijskega programa, v katerega je študent vpisan (v razdelek »dodatne informacije«).
  • Študenti lahko opravijo največ 4 mesece strokovne prakse, ki mora biti izvedena v času rednega študija.
  • Študenti lahko uveljavljajo samo strokovno prakso, ki je potrjena vnaprej in za katero je priložen vsebinski program dela študenta v podjetju.
  • Po opravljeni strokovni praksi mora študent oddati strnjeno poročilo (do 2 strani), iz katerega je razvidno, katere spretnosti in znanja, vezana na področje študija, je na strokovni praksi pridobil.

​Prijavnico pošljite do 15. 6. 2018 po elektronski pošti v podjetje, v katerem želite opravljati strokovno prakso, in v vednost UM na praksa.mag@um.si.

Seznam podjetij, v katerih lahko študentje opravljate strokovno prakso je objavljen TUKAJ in se bo sproti še dopolnjeval.

Več informacij in prijavnico najdete v prilogah!