Obvestila

DRUGI PRIJAVNI ROK ZA VPIS NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Datum objave: 10. september 2017 | Datum poteka: 17. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Drugi prijavni rok bo potekal od 13. do 15. 9. 2017. Prijava poteka preko sistema eVŠ.

Razpisana so prosta vpisna mesta na naslednjih študijskih programih:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Več informacij: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/Drugi-prijavni-rok-1718.aspx

Podrobnejše informacije o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.

DOKAZILA 2. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju* (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati).

DOKAZILA 3. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju* (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati),
 • priporočilno pismo oz. soglasje delovnega mentorja,
 • strukturirana biografija in bibliografija.

Zadnji rok za zagovor zaključnega dela v 2. prijavnem roku je 15. 9. 2017.

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.