Obvestila

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017

Datum objave: 27. avgust 2017 | Datum poteka: 24. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru je objavila je Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-DR-studij-2017.aspx

Rok prijave je do vključno 22. 9. 2017, do 12. ure.

Sofinanciranje se lahko odobri prijavitelju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • v študijskem letu 2017/2018 je vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in je med študijem redno napredoval v višji letnik;
  • še nima pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • nima oz. še nikoli ni imel sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti iz javnih sredstev, in sicer ne glede na to, na kateri instituciji je študiral in ne glede na to, ali je doktorski študij zaključil;
  • ima izbranega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zbere skupaj najmanj 24 točk.

Kot dokazilo o izbranem mentorju šteje idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je potrdil mentor ali morebitni mentor ali številka in datum izdaje sklepa rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije. Sklep o potrjeni temi doktorske disertacije potrebujejo študenti, ki stopajo v financiranje v višjih letnikih, in sicer če je potrjena tema doktorske disertacije pogoj za vpis v višji letnik na študijskem programu, na katerega so vpisani.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom zainteresirani lahko dobijo na elektronskem naslovu poststudy@um.si ali v Referatu za študentske zadeve UM FERI pri Vladki Kožuh Ledinek (vladka.kozuh@um.si)