Obvestila

Informativni dan - Programi za financiranje zaposlitev in doktorskega študija, Kodeks in listina, EURAXESS

Datum objave: 6. junij 2018 | Datum poteka: 16. junij 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru organizira v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, informativni dan o možnostih financiranja doktorskega študija med zaposlitvijo z namenom usposabljanja za raziskovalno delo.

Ob tem bodo predstavljene pomembnejše informacije najavljenega Javnega razpisa za zaposlitev raziskovalcev na začetku kariere do doktorata znanosti za leto 2018 ter vidik Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Predstavljen bo tudi EURAXESS, pan-evropska iniciativa, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, namenjena podpori mobilnim raziskovalcem (iskanje zaposlitev, objava profesionalnih življenjepisov v bazo, pridobitev informacij o vizah, delovnih dovoljenjih itn.).

Program:
10:00 – 10:45 Program »Mladi raziskovalci«, prijava na javni razpis Univerze v Mariboru: ga. Matejka Ahčin, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS).
10:45 – 11:30 Program Evropske unije, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie: ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.
11:30 –11:45 Evropska Listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listina&Kodeks): ga. Petra Tramte, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.
11:45 – 12:15 EURAXESS: prosta delovna mesta, storitve mednarodne mobilnosti, geografska mreža povezav: mag. Robert Marinšek, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.

Informativni dan je namenjen:

  • študentom in diplomantom, ki jih zanima sodelovanje pri raziskovalnem delu v času doktorskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
  • mentorjem, ki bodo v študijskem letu 2018/2019 pričeli z usposabljanjem izbranih kandidatov na Javnem razpisu za zaposlitev raziskovalce na začetku kariere do doktorata znanosti,
  • tistim, ki so že mentorji raziskovalcem na začetku kariere, financiranih po programu ARRS »Mladi raziskovalci« (in)ali EU, Obzorje 2020, Marie Skłodowska-Curie ter
  • drugimzaposlenim Univerze v Mariboru.

Prijava:
- zaposleni Univerze v Mariboru se na dogodek prijavijo tukaj,
- študenti in diplomanti se prijavijo na e-naslov: raziskujmo@um.si in pri tem OBVEZNO izpolnijo ter dodajo izjavo:»S prijavo na dogodek dajem privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek ter elektronski naslov) za namen organizacije in izvedbe dogodka.«

Z zgoraj navedeno izjavo soglašate, da vas Univerza v Mariboru sme obveščati o dogodku, na katerega ste se prijavili ter da ste seznanjeni, da se dogodek lahko snema oziroma fotografira, in da soglašate, da se posnetki dogodka in fotografije, posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru. Z vašimi osebnimi podatki bodo ravnali zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po funkciji oz. delovnem mestu pooblaščeni za to in sicer skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vljudno vabljeni!