Obvestila

Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru (Humanitarna akcija »Študenti za študente«)

Datum objave: 3. oktober 2018 | Datum poteka: 24. oktober 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obvestilo je poteklo!

Tradicionalno, že šesto leto zapored, bo tudi letošnja prireditev Gremo na prvi rok nosila humanitarno noto. Celoten izkupiček od vstopnic bomo ponovno v celoti namenili študentom iz socialno šibkejših okolij, ki uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • so državljani Republike Slovenije,
  • imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2018/19,
  • njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64 % neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju,
  • niso starejši od 26 let.

Kandidati morajo prijavi priložiti:

  • izpolnjen obrazec: »Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM«,
  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2018/19,
  • izpis opravljenih študijskih obveznosti in povprečne ocene študija kandidata vključno s študijskim letom 2017/18, razen za študente, ki so prvič vpisani v prvi letnik študija, slednji priložijo maturitetno spričevalo z razvidno splošno oceno mature.
  • dokazila, iz katerih so razvidni družinski dohodki v letu 2017 vseh družinskih članov.

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 24. oktobra 2018, do 15. ure.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo obravnavala posebna komisija, ki jo bo imenoval Študentski svet Univerze v Mariboru. Izbira kandidatov, ki prejmejo denarno pomoč, določeno s tem razpisom, bo temeljila na višini dohodka na posameznega družinskega člana kandidata, na izkazu njegove študijske uspešnosti ter na posameznikovi utemeljitvi prijave na razpis.

Rezultati razpisa zaradi narave le-tega ne bodo javno objavljeni. Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni pisno.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v Razpisu za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru.

Priloge: