Obvestila

Obvestila 1 do 6 od 6

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Datum objave: 19. april 2018 | Datum poteka: 11. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obveščamo Vas, da je izšel Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19.

Prijava poteka preko sistema eVŠ. Najpomembnejši roki:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 10. septembra 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 24. do najkasneje 25. septembra 2018 do 12. ure.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 9. julija 2018 do najkasneje 10. septembra 2018.

Razpisana so prosta vpisna mesta na naslednjih študijskih programih:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Podrobnejše informacije o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.

DOKAZILA 2. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati).

DOKAZILA 3. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati),
 • priporočilno pismo oz. soglasje delovnega mentorja,
 • strukturirana biografija in bibliografija.

Zadnji rok za zagovor zaključnega dela v 1. prijavnem roku je 10. 9. 2018 ( v tem primeru je zadnji rok za oddajo vezanega zaključnega dela 27. avgust 2018).

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.

Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018

Datum objave: 19. april 2018 | Datum poteka: 8. maj 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbama Elektro Maribor d. d. in Energija Plus d.o.o. tudi letos, že šesto leto zapored, objavlja razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Denarna nagrada za najboljšega študenta je 600 EUR, za drugi mesto 400 EUR in za tretje mesto 200 EUR!

Z razpisom želijo sodelujoči partnerji nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost ter jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, saj se vsi zavedajo pomena izobraževanja, ki je temelj konkurenčnosti na trgu dela.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2017/18 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študija redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preteklih letih ter so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje.

Kandidat mora pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge poslati najkasneje do 7. 5. 2018, do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Vse v navedenem roku prispele prijave bo ocenila strokovna komisija za izbor najboljšega študenta na Univerzi v Mariboru v sestavi: univerzitetni profesor, strokovni sodelavec iz oddelka za izobraževanje in študentske zadeve, samostojna strokovna sodelavka iz službe za kadrovske zadeve, ter 2 predstavnika študentov.

NAGRADNI SKLAD: Najboljši študent Univerze v Mariboru bo prejel denarno nagrado v višini 600 EUR, ki jo prispeva družba Elektro Maribor d.d., nagrada za drugo mesto je 400 EUR ter za tretje mesto 200 EUR, ki ju prispeva družba Energija Plus d.o.o.

V primeru vprašanj se lahko obrnete na studentskisvet@um.si.

OBVEZNI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKOV ŠP 1. STOPNJE IN 2. LETNIKOV ŠP 2. STOPNJE

Datum objave: 19. april 2018 | Datum poteka: 30. april 2018 | Avtor: Tatjana Šenveter

Dragi študenti!

V prilogi objavljamo urnik zdravniških pregledov za študente 1. letnikov študijskih programov 1. stopnje in 2. letnikov študijskih programov 2. stopnje. Izvajali se bodo v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, Maribor.

Prosimo Vas, da se v navedenem terminu zglasite v kletni predavalnici Dispanzerja za zdravstveno varstvo študentov in s seboj prinesete:

 • zdravstveno izkaznico,
 • študentsko izkaznico,
 • očala oz. leče, če jih nosite,
 • kemični svinčnik.

Za pregled ni potrebno biti tešč.

Zdravniški pregled je obvezen. Na pregledu boste prejeli potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu. V primeru, da se zdravniškega pregleda v navedenem terminu ne morete udeležiti, Vas prosimo, da to sporočite ge. Tanji Čerič, dipl.m.s., po elektronski pošti: tatjana.ceric@zd-mb.si ali telefonu na številko 02 23 56 645.

Opozorilo:

Tuji študenti s seboj obvezno prinesite veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali medicare kartico oz. potrdilo iz ZZZS (original in en izvod kopije). Če potrdila s katerim lahko uveljavljate pravico do zdravniškega pregleda nimate, ste ga dolžni sami plačati (informacijo glede zneska dobite na dispanzerju).

Zdravstveno varstvo se študentom podaljša do konca študijskega leta, v katerem študent dopolni 26 let.

Poletna šola v Avstriji

Datum objave: 10. marec 2018 | Datum poteka: 20. maj 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Poletna šola bo potekala od 9. do 20. julija 2018 v Hagenbergu. Prijava je možna do 20. maja. Več informacij v prilogi.

Dodatni razpis za sprejem v Študentske domove Univerze v Mariboru

Datum objave: 3. januar 2018 | Datum poteka: 1. maj 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

V dodatnem roku od 18. 12. 2017 do 1. 5. 2018 je možno oddati prošnjo za sprejem v Študentske domove Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/18.

Prošnjo je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (pri tem bodite pozorni na navodila).

Vseljeni bodo vsi študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v dodatnem razpisu. Na vselitev bodo vabljeni vsak mesec tisti študenti, ki bodo imeli pozitivno rešene prošnje.​

Pozitivno rešena prošnja za sprejem omogoča, da lahko še v tem študijskem letu izkoristite prednosti bivanja v študentskih domovih:

 • bližina fakultet, saj so domovi na petih lokacijah: Gosposvetska c. 83, Tyrševa 23, Koroška 35 (Lent), Smetanova 71 in Gorkega 45 (Quadro),
 • garsonjere, enoposteljne in dvoposteljne sobe s souporabo kuhinj in kopalnic za 2 do 9 oseb,
 • sobe z neomejeno uporabo interneta in s priključkom za kabelsko televizijo,
 • nizka cena bivanja, ki vključuje vse stroške (od 73 € do 138 €),
 • prostori za študij, za obštudijsko dejavnost, multimedijske učilnice, likovna in glasbena soba,
 • uporaba športnih objektov (fitnes in soba za namizni tenis v vsakem naselju, igrišče in fitnes na prostem v naselju na Gosposvetski cesti, telovadnica v naselju na Tyrševi ulici),
 • možnost najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in v Smetanovi ulici,
 • možnost pranja in sušenja svojega perila v vsakem domu,
 • bližina Univerzitetne knjižnice Maribor in centra mesta, Ljudskega vrta, UŠC Leona Štuklja itd.