Obvestila

Obvestila 1 do 8 od 8

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM FERI

Datum objave: 14. februar 2018 | Datum poteka: 30. marec 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Dragi dijaki,

Obveščamo Vas, da je izšel Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2018/19. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani VPIS UM.

Prvi prijavni rok poteka od 6. 2. do 30. 3. 2018. Prijava poteka preko sistema eVŠ.

UM FERI je razpisala naslednje število vpisnih mest za vpis v 1. letnik:

Slovenci in
državljani EU

Tujci - izven EU

Elektrotehnika UN

70

30

Elektrotehnika VS

80

4

Informatika in tehnologije komuniciranja UN

70

4

Informatika in tehnologije komuniciranja VS

100

5

Medijske komunikacije UN

60

6

Mehatronika UN

30

2

Mehatronika VS

30

2

Računalništvo in informacijske tehnologije UN

100

30

Računalništvo in informacijske tehnologije VS

80

4

Telekomunikacije UN

25

5

Za vse dodatne informacije nas prosim pokličite na telefonske številke 02/220-7020 ali 02/220-7002 ali nam pišite na naslov referat.feri@um.si.

Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru

Datum objave: 14. februar 2018 | Datum poteka: 6. marec 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Prorektorica za študentska vprašanja UM je izdala Sklep o razpisu volitev za člane in namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima v času vložitve kandidature status študenta Univerze v Mariboru in matično fakulteto na Univerzi v Mariboru.

Študent lahko kandidira samo na svoji matični fakulteti. Študent lahko kandidira na Študentskih domovih Univerze v Mariboru, samo v kolikor je stanovalec Študentskih domov Univerze v Mariboru in hkrati študent Univerze v Mariboru. Posamezen kandidat lahko kandidira samo na eni članici oziroma samo na Študentskih domovih Univerze v Mariboru. Posamezen kandidat lahko kandidira zgolj za člana ali zgolj za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa (OBR. ŠT. 1, OBR. ŠT. 2) skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 5. 3. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur),v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidiraoz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članiceoz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Kandidature je možno poslati tudi po pošti, vendar morajo biti, ne glede na način vložitve (osebno ali po pošti), vse kandidature vložene pravočasno in morajo prispeti k naslovnikomnajkasneje do 5. 3. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja).

Prostovoljec leta 2017

Datum objave: 4. februar 2018 | Datum poteka: 30. marec 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Mladinski svet Slovenije (MSS) letos šestnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bom+do izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, pa tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo leto. Prav tako bodo posebej nagradili tudi mednarodno prostovoljstvo.

Več informacij najdete TUKAJ.

Radioamaterski tečaj 2018

Datum objave: 24. januar 2018 | Datum poteka: 28. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Radioklub "ŠTUDENT" Maribor bo izvedel brezplačen radioamaterski tečaj za razred “A". Tečaj bo potekal predvidoma v devetih terminih med 17.00 in 19.30. Podrobnosti boste izvedeli na uvodnem predavanju, ki bo 28. februarja ob 17. uri na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v laboratoriju LUMEN (3. nadstropje) Inštituta za elektroniko in telekomunikacije.

Na tečaju boste dobili literaturo, spoznali osnove elektrotehnike in radijske tehnike ter praktično spoznali delo z radijsko postajo. Izobraževanje se zaključi z izpitom in pridobitvijo mednarodne licence za samostojno delo.

Tečaj je brezplačen!

Strošek mednarodno priznanega izpita je 25 €.

Več informacij je na voljo na http://s59dxx.um.si/
Za vse dodatne informacije in prijave smo na voljo na radioklub.s59dxx@gmail.com

Radioamaterski pozdrav 73!

Obisk sejma Embedded World 2018

Datum objave: 21. januar 2018 | Datum poteka: 24. februar 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Vsa prosta mesta so zasedena!

Laboratorij za elektronske in informacijske sisteme (LEIS), inštituta za elektroniko in telekomunikacije (IETK) organizira 28. 02. 2018 obisk sejma Embedded World 2018, ki poteka od 27. 02. do 01. 03. 2018. Na sejmu se bo zvrstilo preko 1000 razstavljavcev in 1.700 govornikov iz kar 73 držav.

Brezplačno vstopnico za sejem imate možnost pridobiti na povezavi: https://www.embedded-world.de/en/visitors/tickets/voucher

Svojo prijavo pošljite na: leis.feri@um.si, kjer zapišete svoj ime in priimek in obvezno priložite elektronsko vstopnico v obliki *.PDF. Sprejete bodo le popolne prijave do zapolnitve prostih mest.

Dodatni razpis za sprejem v Študentske domove Univerze v Mariboru

Datum objave: 3. januar 2018 | Datum poteka: 1. maj 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

V dodatnem roku od 18. 12. 2017 do 1. 5. 2018 je možno oddati prošnjo za sprejem v Študentske domove Univerze v Mariboru za študijsko leto 2017/18.

Prošnjo je potrebno oddati preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (pri tem bodite pozorni na navodila).

Vseljeni bodo vsi študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene v dodatnem razpisu. Na vselitev bodo vabljeni vsak mesec tisti študenti, ki bodo imeli pozitivno rešene prošnje.​

Pozitivno rešena prošnja za sprejem omogoča, da lahko še v tem študijskem letu izkoristite prednosti bivanja v študentskih domovih:

 • bližina fakultet, saj so domovi na petih lokacijah: Gosposvetska c. 83, Tyrševa 23, Koroška 35 (Lent), Smetanova 71 in Gorkega 45 (Quadro),
 • garsonjere, enoposteljne in dvoposteljne sobe s souporabo kuhinj in kopalnic za 2 do 9 oseb,
 • sobe z neomejeno uporabo interneta in s priključkom za kabelsko televizijo,
 • nizka cena bivanja, ki vključuje vse stroške (od 73 € do 138 €),
 • prostori za študij, za obštudijsko dejavnost, multimedijske učilnice, likovna in glasbena soba,
 • uporaba športnih objektov (fitnes in soba za namizni tenis v vsakem naselju, igrišče in fitnes na prostem v naselju na Gosposvetski cesti, telovadnica v naselju na Tyrševi ulici),
 • možnost najema parkirnega mesta v garažnih hišah na Lentu in v Smetanovi ulici,
 • možnost pranja in sušenja svojega perila v vsakem domu,
 • bližina Univerzitetne knjižnice Maribor in centra mesta, Ljudskega vrta, UŠC Leona Štuklja itd.

Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2018

Datum objave: 1. januar 2018 | Datum poteka: 18. april 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Javni sklad je objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini. Rok prijave je do vključno 18. 4. 2018.

Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij.

Vrednost razpisa: 3.000.000 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih vlagateljev od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa.

Višina sofinanciranja:

Štipendija se lahko dodeli za:

 • šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000 EUR letno in
 • življenjske stroške: največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR, 12.000 EUR ali 15.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Način oddaje vlog: Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »za 244. javni razpis«).

Rok prijave: do vključno 18. 4. 2018.

Več na spletni strani sklada!