Obvestila

Obvestila 1 do 7 od 7

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Datum objave: 19. junij 2018 | Datum poteka: 10. september 2018 | Avtor: Lidija Kokol

Obveščamo vas, da bodo zagovori projektov potekali v naslednjih terminih:

- Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika:

 • Inštitut za avtomatiko: 3. 7. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi,
 • Inštitut za robotiko: 27. 6. 2018 in 5. 9. 2018 oz. po potrebi.

-Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – po dogovoru z mentorji;

- Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 29. 6. 2018 in 6. 9. 2018;

- Študijski program Telekomunikacije – 29. 6. 2018 in 6. 9. 2018.

Študenti, ki želijo zagovarjati projekt, 5 delovnih dni pred rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta in izpolnjen obrazec "Prijava projekta".

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/ ali po e-pošti lidija.kokol@um.si.

Napoved objave javnega razpisa "Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2018"

Datum objave: 18. junij 2018 | Datum poteka: 16. julij 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Senat UM je na svoji redni seji dne 22. 5. 2018 tudi že potrdil Merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«.

Razpis bo namenjen študentom, ki:

 • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
 • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
 • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
 • imajo izbranega mentorja in
 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zberejo skupaj najmanj 24 točk.

Pogoj »še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Več informacij TUKAJ.

Energy Future Tour 2018

Datum objave: 14. junij 2018 | Datum poteka: 31. julij 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

"Energy Future Tour" je edinstvena priložnost za obisk avstrijskih vodilnih projektov in organizacij v sektorju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Dogodek se bo odvijal od 27. avgusta do 31. avgusta 2018. Med 5 dnevnim izletom boste mladi mednarodni udeleženci obiskali inovativna podjetja in obnovljive elektrarne v Spodnji Avstriji.

Kdo lahko sodeluje?

 • Študenti in mladi strokovnjaki, ki izpolnjujejo naslednja merila:
  • Starost od 16 do 28 let
  • Zanimanje za področje
  • Znanje angleškega jezika
 • Število udeležencev je omejeno na 25 oseb in na največ dve osebi na regijo.

Udeležba je brezplačna!

Prijave so možne na tino.blondiau@enu.at - čimprej pošljite CV in motivacijsko pismo. Prejete prijave bodo razvrščene po datumu oddaje, zato bodite hitri, da zagotovite sodelovanje Za več informacij obiščite https://www.enu.at/energy-future-tour

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME

Datum objave: 19. april 2018 | Datum poteka: 11. september 2018 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obveščamo Vas, da je izšel Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19.

Prijava poteka preko sistema eVŠ. Najpomembnejši roki:

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 10. septembra 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 24. do najkasneje 25. septembra 2018 do 12. ure.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

 1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2018.
 2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 9. julija 2018 do najkasneje 10. septembra 2018.

Razpisana so prosta vpisna mesta na naslednjih študijskih programih:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Podrobnejše informacije o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.

DOKAZILA 2. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati).

DOKAZILA 3. stopnja:

 • natisnjena elektronska prijavnica (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega digitalnega potrdila)
 • overjena fotokopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (diplomanti FERI oddajo neoverjeno),
 • potrdilo o povprečni oceni dodiplomskega študija z zaključnim delom (diplomantom UM FERI potrdila ni potrebno prilagati),
 • priporočilno pismo oz. soglasje delovnega mentorja,
 • strukturirana biografija in bibliografija.

Zadnji rok za zagovor zaključnega dela v 1. prijavnem roku je 10. 9. 2018 ( v tem primeru je zadnji rok za oddajo vezanega zaključnega dela 31. avgust 2018).

Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.

Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.