Obvestila

Obvestila 1 do 5 od 5

Delavnica SAP Cloud Platform with Java

Datum objave: 20. april 2017 | Datum poteka: 9. maj 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Inštitut za informatiko v sodelovanju s podjetjem SAP organizira dogodek SAP CodeJam - SAP Cloud Platform with Java, ki bo v četrtek, 11. 5. 2017, od 10:00 do 15:00 v predavalnici G2-P01.

Vsebina delavnice:

- Osnove platforme HANA Cloud Platform (HCP)
- Razvoj enostavne spletne aplikacije na HCP
- Podpora avtentikaciji in avtorizaciji
- Kako izpostaviti poslovne funkcionalnosti kot RESTful API
- Zagotavljanje obstojnosti objektov z JPA
- Podpora večnajemniškemu modelu na platformi HCP
- Uporaba "connectivity service" za dostop do zunanjih storitev
- Kako spletni aplikaciji dodati mobilnim napravam prilagojen "UI5-based"
uporabniški vmesnik

Prijave na https://www.eventbrite.com/e/sap-codejam-maribor-registration-32905474159

Število mest je omejeno. Vljudno vabljeni!

RAZPIS za državna tekmovanja v robotiki

Datum objave: 19. april 2017 | Datum poteka: 7. maj 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Študente vabimo, da se prijavijo na tradicionalno državno tekmovanje v konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti po labirintu RoboT 2017 *, ki bo 16.5.2017 na FERI v avli G2.

Informacije in prijave TUKAJ.

Sočasno bosta potekali tudi tradicionalni državni tekmovanji ROBObum in RoboCupJunior za učence OŠ in dijake SŠ. Informacije in prijave na TEJ POVEZAVI.


*Predhodno tekmovanje za študente bo 20.4.2017 na ŠC Nova Gorica. Informacije in prijave: http://robomis.scng.si
Študenti, ki kandidirajo za Zoisovo štipendijo, potrebujejo dosežek tudi na nižji ravni, za kar je priložnost udeležba na tekmovanju v Novi Gorici.

Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2017/18

Datum objave: 5. april 2017 | Datum poteka: 1. oktober 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje podiplomske študijske programe:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Več informacij o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017

Datum objave: 4. april 2017 | Datum poteka: 5. maj 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Na Javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017 se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru.

Prijavijo se lahko kot športniki posamezniki ali kot ekipa, ki mora biti v celoti sestavljena izključno iz študentov z veljavnim statusom študenta na Univerzi v Mariboru.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na državnih, meddržavnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in tekmovanja ter so vpisani na študijske programe, I., II., ali III. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

Ne sofinancirajo se udeležbe na univerzitetnih športnih prvenstvih, državnih univerzitetnih prvenstvih, evropskih univerzitetnih prvenstvih, svetovnih univerzitetnih športnih prvenstvih ali univerzijade, ki so sofinancirane iz strani Slovenske univerzitetne športne zveze.

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih, in sicer za:

 • športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini 50 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR,
 • ekipa je upravičena do sofinanciranja v višini 50 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 2.000,00 EUR.

Tekmovanje, ki ga sofinancira Univerza v Mariboru mora biti izvedeno v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Pisna vloga se odda na predpisanih obrazcih v skladu s tem razpisom. Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Prošnja za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!« Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 5. 5. 2017, do 12. ure in vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 5. 5. 2017, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 5. 5. 2017 do 12.00 ure.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do 5. 5. 2017 do 12. ure.

Razpis, v katerem lahko preberete več o pogojih in merilih, ter obrazce najdete v prilogi.