Obvestila

Obvestila 1 do 6 od 6

Pozdrav brucem

Datum objave: 20. september 2017 | Datum poteka: 29. september 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Vabimo Vas, da se nam pridružite na pozdravu brucem, ki bo potekal v četrtek, 28. septembra 2017, ob 10. uri v predavalnici Boruta Pečenka (avla objekta E, vhod s Smetanove ulice - nasproti Hotela S).

Najprej bo potekala skupna predstavitev, tekom katere Vas bodo pozdravili prodekan za izobraževalno dejavnost, prodekanica študentka, koordinatorica tutorjev učiteljev in koordinatorica tutorjev študentov.

Po skupnem delu sledijo podrobnejše predstavitve v predavalnicah:

-študijski program Elektrotehnika – predavalnica Alfa,
- študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije – predavalnica Gama,
- študijski program Informatika in tehnologije komuniciranja – predavalnica Beta,
- študijski program Medijske komunikacije – predavalnica Delta,
- študijski program Telekomunikacije - predavalnica G2-P.04,
- študijski program Mehatronika – predavalnica G2-P.04,

Po zaključku predstavitev v predavalnicah Vam bodo študenti tutorji predstavili fakulteto še skozi študentske oči.

Pozdrava se bodo udeležili koordinatorji študijskih programov, predstojniki inštitutov in učitelji prvih letnikov, zato je pomembno, da pridete tudi Vi.V predavalnici G2-P.01 lahko med 10.30 in 12.30 prevzamete tudi študentske izkaznice.

Hkrati Vas vljudno vabimo tudi, da se udeležite aktivnosti, ki jih v okviru uvajalnega tedna za bruce pripravljajo na Univerzi v Mariboru. Podroben urnik aktivnosti najdete tukaj: https://feri.um.si/dogodki/uvajalni-teden-za-bruce/

Se vidimo na FERI!

Usposabljanje študentov za varno delo z električnimi napravami ter predavanje o prvi pomoči pri nezgodah z električnim tokom

Datum objave: 18. september 2017 | Datum poteka: 4. oktober 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Usposabljanje in predavanje bo potekalo v sredo, 4. 10. 2017, ob 16. uri:

  • v predavalnici G2-P3 Gama za študente z začetnicami priimkov od črke A do M in
  • v predavalnici E-105 za ostale (N-Ž).

Predavanji bosta trajali dve uri. Udeležba na predavanjih je za vse študente prvih letnikov univerzitetnih študijskih programov Elektrotehnika, Mehatronika, Telekomunikacije ter študente prvih letnikov visokošolskih strokovnih študijskih programov Elektrotehnika in Mehatronika obvezna in je predpogoj za vstop v laboratorije ter za opravljanje praktičnih vaj. V tem času navedenim študentom odpadejo morebitna ostala predavanja in vaje.

Po koncu predavanj študent podpiše izjavo o seznanjenosti s pravili za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki jih mora dosledno upoštevati pri praktičnem delu z električnimi napravami. Podpisana izjava se odloži v osebni karton študenta.

VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA - 28. 9. 2017 ZADNJI DAN ZA ELEKTRONSKI VPIS

Datum objave: 18. avgust 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Dragi študenti,

prosim ne pozabite, da je 28. 9. 2017 zadnji možni dan za ureditev elektronskega vpisa. Vpisno dokumentacijo v referat dostavite najkasneje do 29. 9. 2017.
Po tem datumu vpis za študijsko leto 2017/18 ne bo več možen.

V priloženih dokumentih so objavljena navodila za vpis.

ROKI ZA ODDAJO VLOG ZA OBRAVNAVO NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Datum objave: 11. avgust 2017 | Datum poteka: 29. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Spoštovani!

Obveščamo Vas o rokih za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve UM FERI:

  • podaljšanje statusa študenta - najkasneje do 11. 8. 2017
  • ponavljanje letnika in izjemni vpis v višji letnik - najkasneje do 15. 9. 2017

Obrazce najdete na spletni strani: http://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/

Prevzem digitalne identitete

Datum objave: 7. avgust 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Prejeli smo obvestilo o napaki v besedilu v 2. odstavku dokumenta Digitalna identiteta, kjer je bilo napačno zapisano, da digitalno identiteto prevzamete z vpisno številko.

Digitalno identiteto prevzamete v roku 30 dni preko akademskega sistema AIPS, kjer pri prvi prijavi vpišete vaš ID študenta in geslo.

Hvala za razumevanje.

Rok za zagovore zaključnih del v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 19. julij 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Obveščamo vas o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za 1. 9. 2017 (do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Za prijavo v drugem prijavnem roku je ta rok 15. 9. 2017.

Študenti, ki imate na predmetniku namesto zaključnega dela projekt, se za dokončen termin zagovora dogovorite s svojim mentorjem. Več informacij najdete na: https://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.