Obvestila

Obvestila 1 do 8 od 8

Delavnica pisanja življenjepisa in spremnega pisma v angleškem in nemškem jeziku

Datum objave: 20. februar 2017 | Datum poteka: 6. marec 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Iščete priložnost za zaposlitev ali prakso v tujini? Če je vaš odgovor da, je delavnica pisanja življenjepisa in spremnega pisma v angleškem in nemškem jeziku prava za vas.

Na delavnici boste spoznali osnovne značilnosti dobrega življenjepisa ter se seznanili s specifikami, ki veljajo za angleško in nemško govoreči prostor. Prav tako se boste dotaknili spremnega pisma, ki je obvezen spremljevalec življenjepisa pri vaši prijavi / ponudbi za delo.

Delavnica bo potekala v torek, 7. marca 2017, ob 14:00 v dvorani Borisa Podrecce na Rektoratu UM (Slomškov trg 15).

Kratka vsebina:

 • značilnosti dobrega življenjepisa
 • vrste življenjepisov
 • Europass da ali ne?
 • sestavine angleškega življenjepisa
 • Summary statement
 • Cover Letter
 • Lebenslauf - sestavine
 • Bewerbungschreiben

Udeleženci delavnice boste prejeli tudi gradivo, s katerim si boste lahko pomagali pri izdelavi CV-ja in spremnega pisma.

Prijava je možna TUKAJ.

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI za študijsko leto 2017/2018

Datum objave: 20. februar 2017 | Datum poteka: 30. marec 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Tudi za prihodnje študijsko leto se je možno prijaviti na Erasmus+ izmenjavo oz. prakso.

Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si je 30. marec 2017. Fakultete lahko za prijavo svojih študentov določijo interne roke, do katerih morajo študenti oddati s strani fakultete dodatno določene dokumente. Ta rok na UM FERI še ni določen, a bo predvidoma enak kot na nivoju univerze.

Več informacij najdete tukaj: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2017-18.aspx

Prav tako bo v začetku meseca marca kot vsako leto potekala predstavitev za študente FERI, na kateri boste dobili še več informacij in odgovore na vprašanja ter spoznali nekaj izkušenj študentov, ki so na Erasmus-u že bili.

Prijave tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 11. februar 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

SpoštovanI!

Obveščamo Vas, da je rok za oddajo prijav tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje 31. 3. 2017.

Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2016/2017.

Hkrati Vas obveščamo tudi o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za 1. 9. 2017.

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.

RAZPIS ZA ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE 2017

Datum objave: 6. februar 2017 | Datum poteka: 3. marec 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Društvo Cigre študente elektro-energetike slovenskih univerz vabi k sodelovanju na tekmovanju za najboljši študentski referat 13. konference slovenskih elektroenergetikov v Mariboru.

Tekmujejo lahko študenti dodiplomskega študija bolonjskega programa 1. in 2. stopnje.

Na tekmovanju študentov iščemo nove ideje, poglede na elektroenergetiko in želimo izvedeti kako naši študentje razmišljajo o prihodnosti elektroenergetike v Sloveniji in svetu.

Teme tekmovanja so le okvirne in lahko pokrivajo vse dele elektroenergetskega sistema.

 • Proizvodnja električne energije (obnovljivi viri energije, konvencionalni viri z novimi idejami, novi naravni viri za oskrbo z energijo, …)
 • Elektroenergetska omrežja (elementi omrežij, Smart Grids ideje, shranjevanje električne energije, …)
 • Uporaba Informacijskih tehnologij v elektroenergetiki (Cyber varnost, trg električne energije, internet/energetika, zanesljivost, …)
 • Uporaba električne energije (učinkovita raba energije, električni promet, …).

Predsednik komisije: Dr. Zvonko Toroš, Elektro Primorska

Člana komisije: Prof. dr. Jože Pihler, Univerza v Mariboru, FERI in Prof dr. Rafael Mihalič, Univerza v Ljubljani, FE

Referati morajo ustrezati vzorcu referatov – tekmovanje študentov elektrotehnike 2017, ki je dostopen na spletni strani združenja CIGRE-CIRED in na spletni strani fakultet.

Povzetke referatov je treba oddati do 3. marca 2017 na naslov združenja CIGRE - CIRED info@cigre-cired.si .

Referate je treba oddati najkasneje do 14. aprila 2017 na naslov združenja CIGRE - CIRED info@cigre-cired.si .

Komisija bo sprejela 6 referatov za javno predstavitev, ki bodo nagrajeni s knjigo. Najboljši referat bo nagrajen s tabličnim računalnikom.

Vse sprejete referate bodo avtorji predstavili v Študentskem panelu, ki bo v torek, 23. maja 2017, ob 10. uri v eni od dvoran v hotelu Habakuk v Mariboru.

Sprejeti referati bodo objavljeni v zborniku konference.

Obvezni zdravniški pregledi za študente 1. letnikov študijskih programov 1. stopnje

Datum objave: 20. januar 2017 | Datum poteka: 18. marec 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Dragi študenti!

V priponki objavljamo urnik obveznih zdravniških pregledov za študente 1. letnikov študijskih programov 1. stopnje. Izvajali se bodo v Dispanzerju za zdravstveno varstvo študentov, Ob parku 5, Maribor.

Prosimo Vas, da se v navedenem terminu zglasite v kletni predavalnici Dispanzerja za zdravstveno varstvo študentov in s seboj prinesete:

 • zdravstveno izkaznico
 • študentsko izkaznico,
 • očala oz. leče, če jih nosite,
 • kemični svinčnik.

Za pregled ni potrebno biti tešč.

Zdravniški pregled je obvezen, saj je pogoj za vpis v 2. letnik. Na pregledu boste prejeli potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga skrbno shranite, saj ga boste morali predložiti ob vpisu v višji letnik študija. V primeru, da se zdravniškega pregleda v navedenem terminu ne morete udeležiti, Vas prosimo, da to sporočite ge. Tanji Čerič, dipl.m.s., po elektronski pošti: tatjana.ceric@zd-mb.si ali telefonu na številko 02 23 56 645.

Vsi študenti, ki ste vpisani ponovno v 1. letnik in ste že lani opravili zdravniški pregled si pridobite samo potrdilo. Zdravniškega pregleda vam ni potrebno opravljati ponovno.

Opozorilo:
Tuji študenti s seboj obvezno prinesite veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali medicare kartico oz. potrdilo iz ZZZS. Če potrdila s katerim lahko uveljavljate pravico do zdravniškega pregleda nimate, ste ga dolžni sami plačati. Cena zdravniškega pregleda je 27,09 EUR.

RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV

Datum objave: 9. januar 2017 | Datum poteka: 28. februar 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska/magistrska dela na univerzitetnem in najboljša diplomska dela na visoko strokovnem nivoju.

Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih vodenja kompleksnih sistemov in procesov, proizvodne informatike, odkrivanja napak in preverjanja kakovosti, podpore logističnim procesom v podjetjih, tehnologije vodenja za večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja, avtomatizacije strojev in naprav in tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja.


Podeljeni bosta dve nagradi, in sicer:

 • nagrada Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše diplomsko/magistrsko delo (700 EUR neto), ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2015 ali 2016 in
 • nagrada Tehnološke mreže Tehnologije vodenja za najboljše visokošolsko strokovno diplomsko delo (400 EUR neto), ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v letih 2015 ali 2016.

Nagradi bosta podeljeni na prireditvi v okviru konference "Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu", ki bo potekala 6. in 7. aprila 2017 v Mariboru, hotel City Maribor.

Predlagatelj je lahko mentor (visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec ) ali pa podjetje, kjer je kandidat zaposlen ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo. Vlogo z vso dokumentacijo je potrebno oddati na naslov INEA, d.o.o. Stegne 11, 1000 Ljubljana do dne 28.02.2017. Nagrajenca bosta obveščena s strani komisije, najkasneje v mesecu marcu 2017.

Več na: Nagrade Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov

Dodaten Razpis za izmenjavo Erasmus+

Datum objave: 28. oktober 2016 | Datum poteka: 28. februar 2017 | Avtor: Barbara Ferbežer

Dragi študenti!

Z Mednarodne pisarne Univerze v Mariboru so nas obvestili, da je na njihovi spletni strani http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2016-17-2.aspx objavljen II. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI po programu ERASMUS+.

Novo! Na voljo so še sredstva za študijske obiske preko Norveškega finančnega mehanizma (NFM) - študij na Norveškem, Islandiji ali Lihtenštajnu.

Pozivamo vse študente, ki bi želeli na izmenjavo še v poletnem semestru v študijskem letu 2016/2017, da se čim prej prijavijo. Na ta razpis se lahko študenti prijavijo za študij v tujini, ki se bo zaključil najkasneje do 31.5.2018 in le na tista mesta v okviru E​rasmus+ medinstitucionalnih sporazumov, ki niso bila zasedena na podlagi prvega Razpisa, objavljenega januarja 2016. Seznam trenutno razpoložljivih mest je objavljen skupaj z razpisom in se bo sproti posodabljal (enkrat tedensko).

ROK ZA PRIJAVO NI DOLOČEN - Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

Prijavite se lahko s svojo digitalno identiteto na spletni strani https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx . Natisnjeno in podpisano prijavnico prinesite v času uradnih ur v referat za študentske zadeve.