Obvestila

Obvestila 1 do 9 od 9

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI za študijsko leto 2017/2018

Datum objave: 24. marec 2017 | Datum poteka: 31. marec 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Prijava za naslednje študijsko leto je možna le še do 30. marca!

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Tudi za prihodnje študijsko leto se je možno prijaviti na Erasmus+ izmenjavo oz. prakso.

Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si je 30. marec 2017. Fakultete lahko za prijavo svojih študentov določijo interne roke, do katerih morajo študenti oddati s strani fakultete dodatno določene dokumente. Ta rok na UM FERI še ni določen, a bo predvidoma enak kot na nivoju univerze.

Več informacij najdete tukaj: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2017-18.aspx

Prav tako bo v začetku meseca marca kot vsako leto potekala predstavitev za študente FERI, na kateri boste dobili še več informacij in odgovore na vprašanja ter spoznali nekaj izkušenj študentov, ki so na Erasmus-u že bili.

Prijave tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 24. marec 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je rok za oddajo prijav tem zaključnih del na študijskih programih 1. stopnje 31. 3. 2017.

Rok velja samo za študente, ki želijo diplomirati v študijskem letu 2016/2017.

Na spletni strani so objavljeni novi obrazci za Prijavo teme zaključnega dela in prav tako tudi nova Navodila o izdelavi zaključnega dela (v katerih so novi obrazci izjav), ki jih je treba upoštevati.

Hkrati Vas obveščamo tudi o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za1. 9. 2017 (do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.

VABIMO VAS NA INFORMATIVNE DNEVE ZA VPIS NA PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UM FERI

Datum objave: 23. marec 2017 | Datum poteka: 15. april 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Vse, ki Vas zanima podiplomski študij, vabimo na informativne dneve za vpis na študijske programe 2. in 3. stopnje.

Predstavitve bodo potekale:

 • študijski programi 2. stopnje - četrtek, 13. 4. 2017, ob 14. uri
  • Elektrotehnika, predavalnica Gama
  • Informatika in tehnologije komuniciranja, predavalnica Delta
  • Medijske komunikacije - predavalnica G2-P05
  • Računalništvo in informacijske tehnologije, predavalnica Alfa
  • Telekomunikacije - predavalnica G2-P06
 • študijski programi 3. stopnje - petek, 14. 4. 2017, ob 16. uri, predavalnica G2-P01
  • Elektrotehnika
  • Računalništvo in informatika
  • Medijske komunikacije

Na predstavitvah Vam bomo podrobno predstavili študijske programe, vse posebnosti študija, prijave in vpisa.

Se vidimo na FERI!

Poziv h kandidiranju za nagrade Univerze v Mariboru

Datum objave: 23. marec 2017 | Datum poteka: 10. april 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Namen poziva je med študenti (I., II. in III. stopnje) Univerze v Mariboru prepoznati tiste študente, ki so aktivni na športnem, kulturnem, širšem obštudijskem področju ter na področju prostovoljstva.

Namen podeljevanja nagrad je spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v aktivnosti na omenjenih področjih in zahvala za izjemne ali druge pomembne dosežke.

Študentski svet Univerze v Mariboru poda predloge za naslednje nagrade, ki jih Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom:

 • Nagrade Leona Štuklja za najvidnejše športne uspehe študentov UM:
  • Znak Leona Štuklja in
  • Plaketa Leona Štuklja
 • Listino za izjemen prispevek k razvoju obštudijskih dejavnosti na UM
 • Listino za pomembne kulturne dosežke študentov UM
 • Listino za naj prostovoljca študenta UM

Kandidati vložijo svojo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je priloga poziva, ter obvezno priložijo dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje kriterijev.

Vlogo je potrebno dostaviti najkasneje do 11. 4. 2017 do 12.00 ure na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Vloga za nagrado UM«.

Kriterije in pogoje (poziv) za kandidiranje ter obrazce najdete v prilogi.

Če meniš, da si katero od nagrad zaslužiš se brez zadržkov prijavi! Bodi ponosen na svoje dosežke!

Razpis štipendij AD FUTURA za dodiplomski in podiplomski študij v letu 2017/18

Datum objave: 23. marec 2017 | Datum poteka: 19. april 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017.

Štipendije so namenjene študentom na dodiplomskem oziroma enovitem magistrskem študiju (predmet razpisa pod točko A) in študentom na podiplomskem študiju 2. oziroma 3. stopnje (predmet razpisa pod točko B).

Skupna višina razpisanih sredstev za vsa leta štipendiranja je v primerjavi z lanskoletnim razpisom višja. Posamezni vlagatelji lahko zaprosijo za štipendijo za šolnino do največ 15.000 evrov in štipendijo za življenjske stroške do največ 12.000 evrov za posamezno študijsko leto.

ROK ZA PRIJAVO: 19. 4. 2017.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani sklada.


Tudi v letošnjem letu so organizirane delavnice za kandidate, ki se nameravajo prijaviti na 220. javni razpis štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2017. Razpisani termini delavnic za prijavo:

• sreda, 29. 3. 2017, ob 15.00 uri

• četrtek, 6. 4. 2017, ob 14.00 uri

Prijave kandidatov za udeležbo na delavnici so možne na elektronskem naslovu ad-futura@sklad-kadri.si. Pri prijavi naj kandidati navedejo izbrani datum delavnice. Število mest je omejeno.

Vabilo na srečanje Alumni kluba

Datum objave: 23. marec 2017 | Datum poteka: 4. april 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

V torek, 4. aprila ob 17.30 uri bo potekalo deveto letno srečanje Alumni kluba UM FERI.

Govorniki na tokratnem srečanju bodo Milan Gabor, ustanovitelj podjetja za varnost informacijskih sistemov Viris, ter Andrej Žižek in dr. Marko Ivanišin iz Kreator:Lab.

Po približno uri predavanj v predavalnici G2-Alfa se bomo družili ob pogovorih, prigrizku in pijači v avli stavbe G3. V času srečanja bo omogočeno parkiranje v podzemni garaži fakultete (vhod s Prežihove ulice).

Več informacij - tukaj!

Poletne raziskovalne štipendije za slovenske študente

Datum objave: 16. marec 2017 | Datum poteka: 1. april 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) štipendira slovenske študente za 10-tedenske poletne raziskovalne obiske za področja fizike, biologije, medicine, računalništva, okoljskih znanosti, politoloških in humanističnih ved, na kar 19 vrhunskih ameriških, kanadskih in angleških univerzah.

ASEF štipendije krijejo stroške potovanja, nastanitve in življenja.

Rok za oddajo prijav na javni razpis je 1.4.2017.

Za morebitna vprašanja vam je na voljo Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ASEF, na e-naslovu: info@asef.net.

Strokovna ekskurzija ŠS FERI

Datum objave: 13. marec 2017 | Datum poteka: 30. marec 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

V sodelovanju s ŠS EPF in Kariernim centrom organiziramo strokovno ekskurzijo v Ljubljano, kjer si bomo ogledali tri podjetja: IBM, Pristop in Pivovarno Union.

Program:

7:00 - Odhod iz Maribora ( glavna avtobusna postaja Maribor)
9:00 - 9:30 - Prihod v LJ in sprejem na podjetju IMB
9:30 - 12:30 - IMB
12:30 do 13:15 - KOSILO
13:30 - 14:30 - Pristop
15:00 - 16:30 - Pivovarna Union
17:00 - odhod proti domu

Prijave na: https://docs.google.com/forms/d/1tVu3F3iqvms7vvS6SOncnRFoCO26w8vtn21b_iB-QmQ/viewform?edit_requested=true
ŠTEVILO MEST JE OMEJENO!

Kotizacija znaša 10€ in jo lahko poravnate v torek in sredo (21. in 22. marca) med 10h in 12h na stojnici v avli. Dodatne informacije oz. termini: pia.prebevsek@student.um.si

Več informacij: https://www.facebook.com/events/1281263221943580/

Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2017/18

Datum objave: 10. marec 2017 | Datum poteka: 1. oktober 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obveščamo Vas, da je objavljen Razpis za vpis na študijske programe druge in tretje stopnje Univerze v Mariboru za akademsko leto 2017/18. Prijavni rok je odprt od ponedeljka, 13. marca 2017 dalje.

V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje podiplomske študijske programe:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Več informacij o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.