Obvestila

Obvestila 1 do 8 od 8

VPIS V 1. LETNIK DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UM FERI

Datum objave: 24. julij 2017 | Datum poteka: 14. avgust 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da bo vpis sprejetih študentov v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov potekal po naslednjem urniku:

 • 3. 8. 2017, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - študijska programa Elektrotehnika UN in Elektrotehnika VS
 • 4. 8. 2017, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije UN
 • 7. 8. 2017, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije VS
 • 8. 8. 2017, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - študijska programa Informatika in tehnologije komuniciranja UN in Informatika in tehnologije komuniciranja VS
 • 9. 8. 2017, ob 9. uri, v predavalnici G2.P1 Alfa - študiski programi Mediske komunikacije UN, Telekomunikacije UN in Mehatronika UN

V primeru, da se ob navedenem terminu vpisa ne morete udeležiti, se lahko udeležite vpisa ob drugih vpisnih terminih v dneh od 3. do 9. 8. 2017, ob 9. uri, ali pa Vas na podlagi Vašega pooblastila vpiše druga polnoletna oseba. Pooblastilo najdete v prilogi.

Vsi sprejeti študenti boste vabilo in vpisno dokumentacijo prejeli na dom.

Se vidimo na FERI!

URADNE URE REFERATA FERI V POLETNEM ČASU

Datum objave: 19. julij 2017 | Datum poteka: 11. avgust 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Spoštovani študenti!

Obveščamo Vas, da bodo uradne ure Referata za študentske zadeve v času od 10. 7. do 11. 8. 2017 potekale od 12. do 13. ure.

Hvala za razumevanje.

Napoved razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017

Datum objave: 17. julij 2017 | Datum poteka: 31. avgust 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Obveščamo Vas, da je na spletni strani UM https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Napoved-objave-javnega-razpisa-%C2%BBJavni-razpis-za-sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-%C5%A1tudentov-Univerze-v-Mariboru-%E2%80%93-2017.aspx objavljeno obvestilo oz. napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017«.

Razpis bo namenjen študentom, ki bodo v študijskem letu 2017/2018 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija, ki še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje, in ki iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naši spletni strani ali spletni strani UM.

ROKI ZA ODDAJO VLOG ZA OBRAVNAVO NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Datum objave: 5. julij 2017 | Datum poteka: 29. september 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

Spoštovani!

Obveščamo Vas o rokih za oddajo vlog za obravnavo na Komisiji za študijske zadeve UM FERI:

 • podaljšanje statusa študenta - najkasneje do 11. 8. 2017
 • ponavljanje letnika - najkasneje do 15. 9. 2017
 • izjemni vpis v višji letnik - najkasneje do 15. 9. 2017

Obrazce najdete na spletni strani: http://feri.um.si/studij/vprasanja-in-odgovori/

Rok za zagovore zaključnih del v študijskem letu 2016/2017

Datum objave: 5. julij 2017 | Datum poteka: 30. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Obveščamo vas o roku za zagovor zaključnih del za vse študente, ki se želijo v prvem prijavnem roku prijaviti za vpis na študijske programe 2. ali 3. stopnje. Ta rok je v tekočem študijskem letu predviden za 1. 9. 2017 (do tega roka je potrebno v referat za študentske zadeve dostaviti tudi potrdilo o zaključku študija).

Študenti, ki imate na predmetniku namesto zaključnega dela projekt, se za pripravo dogovorite s svojim mentorjem, zagovori projektov pa bodo potekali predvidoma v času od 15. do 30. 6. (za študente, ki želite svoj študij nadaljevati na drugi stopnji) ter od 1. do 15. 9. 2017. Več informacij najdete na: https://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/.

Lep pozdrav.

Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.

ZAGOVORI PROJEKTOV ZA ŠTUDENTE 3. LETNIKOV UNIVERZITETNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ELEKTROTEHNIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

Datum objave: 5. julij 2017 | Datum poteka: 1. september 2017 | Avtor: Lidija Kokol

Obveščamo vas, da bodo zagovori projektov potekali v naslednjih terminih:

- Študijski program Elektrotehnika, smer Avtomatika in robotika – 30. 6. 2017, 14. 7. 2017 in 31. 8. 2017;

- Študijski program Elektrotehnika, smer Elektronika – 28. 6. 2017 in 10. 7. 2017;

-Študijski program Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika – po dogovoru z mentorji;

- Študijski program Telekomunikacije – 28. 6. 2017 in 10. 7. 2017.

Študenti, ki želijo zagovarjati projekt, 5 delovnih dni pred rokom v referat oddajo 1 v spiralo vezan izvod projekta in izpolnjen obrazec "Prijava projekta".

Več informacij: http://feri.um.si/studij/zakljucna-dela/ ali po e-pošti lidija.kokol@um.si.

Objava Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe za leto 2017/18

Datum objave: 5. april 2017 | Datum poteka: 1. oktober 2017 | Avtor: Vladka Kožuh Ledinek

V študijskem letu 2017/2018 razpisujemo naslednje podiplomske študijske programe:

2. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Informatika in tehnologije komuniciranja
 • Medijske komunikacije
 • Mehatronika
 • Računalništvo in informacijske tehnologije
 • Telekomunikacije

3. stopnja:

 • Elektrotehnika
 • Računalništvo in informatika
 • Medijske komunikacije

Več informacij o pogojih vpisa najdete v priloženih dokumentih.