O nas

Zgodovina

Študij s tradicijo

Študij elektrotehnike v Mariboru je stekel spomladi leta 1960 v okviru tedanje Višje tehniške šole, ki je bila ustanovljena na iniciativo mariborskih gospodarskih organizacij in strokovnih združenj leta 1959. Maribor je bil tedaj najbolj razvito industrijsko središče v Sloveniji in je čutil veliko potrebo po kadrih z višješolsko izobrazbo. Višja šola, postavljena v to industrijsko okolje, je najlažje in najhitreje zadovoljila velike kadrovske potrebe, razvita industrija pa je šoli pomagala z visoko kvalificiranim in znanstvenim kadrom z bogatimi praktičnimi izkušnjami. Za izobraževanje inženirjev elektrotehnike sta bili sprva na voljo dve smeri: za jaki in šibki tok, ki sta se kasneje preimenovali v močnostno elektrotehniko in elektroniko.

Leta 1973 je Višja tehniška šola prerasla v Visoko tehniško šolo, ta pa leta 1985 v Tehniško fakulteto. Drugostopenjski študij na oddelku za elektrotehniko Visoke tehniške šole je bil uveden jeseni leta 1975, leta 1977 pa še podiplomski študij. Ob uvedbi študija za diplomirane inženirje elektrotehnike je bila dodana smer avtomatika, v letu 1984 pa še program računalništva in informatike. V študijskem letu 1993/1994 se je pričel tudi interdisciplinarni študij gospodarskega inženirstva za področje elektrotehnike, ki ga je začel oddelek Elektrotehnike, računalništva in informatike Tehniške fakultete izvajati skupaj z Ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru. Leta 1995 se je Tehniška fakulteta razdelila na štiri samostojne fakultete, med katerimi je tudi današnja Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. V študijskem letu 2001/2002 smo pričeli izvajati univerzitetni študijski program Telekomunikacije, v študijskem letu 2002/2003 pa univerzitetni študijski program Medijske komunikacije. Z izvajanjem prvostopenjskega študija smo pričeli v študijskem letu 2007/2008, drugostopenjskega v letu 2010/2011, prenovljen doktorski študij pa je razpisan v letu 2009/2010. Hiter razvoj fakultete v zadnjih dveh desetletjih lahko pripišemo njenemu spoznanju, da je razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti osnova za kakovosten napredek visokošolskega izobraževalnega procesa in tehnološko posodobitev industrije.

Danes je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru doma in v svetu uveljavljena srednjeevropska visokošolska ustanova, ki jo odlikujejo ustvarjalni in ambiciozni sodelavci, vpetost v mednarodne akademske povezave, širok nabor prenovljenih študijskih programov in tesna povezanost z gospodarstvom. Skupaj z našimi študenti, diplomanti, sedanjimi in bivšimi sodelavci smo lahko ponosni na prehojeno pot. Z odločnostjo, znanjem in trdim delom pa se bomo lahko uspešno soočili tudi z izzivi v prihodnosti.

Ponujamo kakovosten in evropsko primerljiv študij

Za dobro pedagoško delo potrebujemo temeljito znanstveno-raziskovalno delo, saj lahko le tako sproti vključujemo najnovejša znanstvena spoznanja v pedagoški proces. Učitelji in drugi sodelavci na fakulteti so vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti. Njihovi rezultati na raziskovalnem področju so prikazani v letnem pregledu raziskovalnega dela, ki ga vsako leto izdamo v slovenskem in angleškem jeziku.

Zavedamo se, da morajo biti diplomanti naše fakultete po doseženem znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na priznanih evropskih univerzah, zato smo vključeni v mednarodne projekte za mobilnost učiteljev in študentov, npr. v projekt vseživljenjskega učenja - ERASMUS. Da so lahko študentje s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru popolnoma konkurenčni s tistimi na Zahodu, nam dokazujejo številni odmevni uspehi naših študentov na mednarodnih znanstvenih tekmovanjih najvišjega ranga.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko ima jasno vizijo razvoja. Prizadevali si bomo doseči raven razpoznavne in uspešne fakultete, primerljive s sorodnimi fakultetami v Evropi in drugod po svetu. Fakulteta bo skrbela za nenehno dvigovanje kakovosti izobraževalnih programov in za posodabljanje procesov izobraževanja.

V fotogaleriji so našteti Predstojniki oddelka za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Tehniške fakultete Univerze v Mariboru in dekani Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

 • prof. Dušan ZAVADLAV (1960 - 1962)
 • prof. Tine ZORIČ (1962 - 1966)
 • prof. dr. Ivan NOVAK (1966 - 1968)
 • prof. Bruno STIGLIC (1968 - 1970)
 • prof. Zdravko ŽENKO (1970 - 1972)
 • prof. Darinka STIGLIC (1972 - 1974)
 • prof. mag. Tine ZORIČ (1974 - 1975)
 • prof. mag. Bogomir HORVAT (1975 - 1977)
 • prof. dr. Karel JEZERNIK (1977 - 1981)
 • prof. dr. Ivan NOVAK (1981 - 1985)
 • prof. dr. Jože VORŠIČ (1985 - 1993)
 • prof. dr. Dali ĐONLAGIĆ (1993 - 1997)
 • prof. dr. Božidar HRIBERNIK (1997 - 1999)
 • prof. dr. Ivan ROZMAN (1999 - 2003)
 • prof. dr. Igor TIČAR (2003 - 2011)
 • prof. dr. Borut Žalik (2011 - 2019)