V iskalno vnosno polje na desni strani tabele lahko vpišete ime, priimek, prostor. Govorilne ure so na AIPS, podrobne informacije pa v imeniku zaposlenih na UM.

Priimek in imeEmail naslovTelefonProstor
Avsec Jurij[prikaži]07 6202 217FE
Beković Miloš[prikaži]+ 386 (2) 22 07 172G-1103
Beranič Tina[prikaži]+ 386 (2) 22 07 354G2-M.27
Berglez Uroš[prikaži]+ 386 (2) 22 07 222G-215
Berkovič Klemen[prikaži]+ 386 (2) 22 07 401F-203
Bizjak Boris[prikaži]+ 386 (2) 22 07 083G2-M.17
Bizjak Marko[prikaži]+ 386 (2) 22 07 436G2-2N.11 Laboratorij Weber
Borovič Mladen[prikaži]220-7460C-207, G2-2N.43
Bošković Borko[prikaži]+ 386 (2) 22 07 401F-203
Bošnjak Leon[prikaži]+ 386 (2) 22 07 187G2-1N.08 Pascal
Božović Dragana[prikaži]+ 386 (2) 22 07 386G2-4N.72
Bratina Božidar[prikaži]+386 (2) 22 07 170G-328
Bregant Albin[prikaži]+386 (2) 22 07 254012
Brest Janez[prikaži]+386 (2) 22 07 452F-205
Brezočnik Lucija[prikaži]220-7385G2-1N.07 Laboratorij Newton
Brezočnik Zmago[prikaži]+386 (2) 22 07 210G2-3N.52
Brezovnik Janez[prikaži]220-7406C-207
Brezovnik Robert[prikaži]220-7078G-410
Brumen Boštjan[prikaži]08 20 51 995, FERI 220-7292G2-M.21
Brumen Matej[prikaži]220-7477G2-2N.11 Laboratorij Weber
Brus Žan[prikaži]220-7229G-126
Budinski Vedran[prikaži]220-7107G2-3N.61
Burkeljca Jernej[prikaži]220-7397G3-P1-24
Cebek Sabina[prikaži]220-7031G2-3N.50
Chowdhury Amor Ul Haque[prikaži]220-7144G-330
Colnarič Matjaž[prikaži]220-7430G-2102
Cvetko Mitja[prikaži]220-7188
Cvirn Robi[prikaži]220-7443G2-N2.11 Laboratorij Weber
Čakš Peter[prikaži]G2-M.28
Čep Aleš[prikaži]220-7409F-202
Črepinšek Matej[prikaži]220-7429G3-N1-34
Čurkovič Milan[prikaži]220-7310G-004
Debevc Matjaž[prikaži]220-7105G-404
Dežan Katarina[prikaži]220-7053C-203
Deželak Klemen[prikaži]220-7180C-206
Divjak Matjaž[prikaži]220- 7496E-112
Dogša Tomaž[prikaži]220-7231G-2103
Dolinar Drago[prikaži]220-7070G-412
Donaj Gregor[prikaži]220-7205G-202
Družovec Marjan[prikaži]220-7370G2-2N.36
Dugonik Bogdan[prikaži]220-7214G2-3N.57
Dugonik Jani[prikaži]220-7432F-202
Đonlagić Denis[prikaži]220-7117G2-3N.60
Erker Matic[prikaži]220-7218G-126
Fartek Jože[prikaži]G2-2N.11 Laboratorij Weber
Ferbežer Barbara[prikaži]220-7006G2-P.01 Referat
Ferle Aleksei Nino[prikaži]220-7240G-126
Ferme Marko[prikaži]220-7253F-206
Fister Iztok[prikaži]220-7420G2-1N.07 Laboratorij Newton
Fister Iztok[prikaži]220-7458F-203
Flisar Jernej[prikaži]220-7352G2-1N.15
Fluher Bogdan[prikaži]220-7059F-101
Gergič Bojan[prikaži]220-7154G2-3N.54
Germ Mojca[prikaži]220-7030G-105
Gleich Dušan[prikaži]220-7128G-306
Golob Marjan[prikaži]220-7161G-327
Golob Mitja[prikaži]220-7326G-003
Goričan Viktor[prikaži]220-7044G-101
Grace Martina[prikaži]220-7026G2-4N.76
Gradišnik Mitja[prikaži]220-7296G2-1N.14
Grčar Bojan[prikaži]220-7071G-406
Grubelnik Vladimir[prikaži]220-7396G2-4N.71
Grušovnik Mateja[prikaži]220-7009G2-4N.66
Gungl Ernest[prikaži]220-7208G-218
Györkös Jozsef[prikaži]220-7351G2-1N.03
Hace Aleš[prikaži]220-7301, 220-7307G2-2N.34, G-003
Hadjar Bojan[prikaži]220-7437F-202
Hadžiselimović Miralem[prikaži]03 7770 4087FE
Hamler Anton[prikaži]220-7042G2-3N.47
Hercog Darko[prikaži]220-7309G-402
Heričko Marjan[prikaži]220-7295G2-1N.07
Hohler Gregor[prikaži]220-7380G2-4N.75
Holobar Aleš[prikaži]220-7485G2-2N.42
Horvat Marjan[prikaži]220-7438G3-N1-35
Horvat Suzana[prikaži]220-7051G2-4N.68
Hren Alenka[prikaži]220-7332G-007
Hrgarek Luka[prikaži]G2-M.31
Hribar Jernej[prikaži]220-7115G2-1N.16 Laboratorij Ohm
Hribernik Mitja[prikaži]220-7038G-030
Hribernik Silvo[prikaži]+386 (2) 220 7898, +386 (2) 220 7948J2-410, B-101, FERI G3-P1-16
Hrovat Goran[prikaži]220-7446F-208
Huber Jernej[prikaži]220-7298G2-1N.11
Hölbl Marko[prikaži]220-7361G2-M.22
Inkret Anja[prikaži]220-7037G2-4N.70
Javernik Andraž[prikaži]220-7108G2-3N.61
Jeromel Aljaž[prikaži]220-7392G2-N2.11 Laboratorij Weber
Jerovšek Edita[prikaži]220-7027G2-4N.69
Jesenik Marko[prikaži]220-7045G-104
Jesenko David[prikaži]220-7476G2-2N.11
Jošt Gregor[prikaži]220-7350G2-1N.10
Jurič Simon[prikaži]G2-2N.11 Laboratorij Weber
Kačič Zdravko[prikaži]220-7220G2-M.20
Kamišalić Latifić Aida[prikaži]220-7368G2-M.27
Kapus Tatjana[prikaži]220-7213G-1102
Karakatič Sašo[prikaži]220-7357G2-1N.13
Kežmah Boštjan[prikaži]220-7422G2-1N.08
Kirbiš Gregor[prikaži]220-7239G-126 G-201
Kitak Peter[prikaži]220-7080G2-3N.59
Klopčič Beno[prikaži]220-7072G-411
Knuplež Andrej[prikaži]220-7146G-329
Kocbek Bule Mateja[prikaži]220-7399G2-1N.07 Laboratorij Newton
Kohek Štefan[prikaži]02/220-7468G-2105
Kokol Lidija[prikaži]220-7011G2-P.01 Referat
Kokol Peter[prikaži]220-7457G-1101
Kolednik Denis[prikaži]220-7440G2-2N.11 Laboratorij Weber
Kolmanič Simon[prikaži]220-7475F-210
Kompara Marko[prikaži]220-7362G2-M.31
Korošec Natalija[prikaži]220-7004G2-3N.80
Korže Danilo[prikaži]220-7481G2-2N.43
Kos Marko[prikaži]220-7251G-201
Kosar Tomaž[prikaži]220-7448G3-N1-34
Kosem Iztok[prikaži]
Kous Katja[prikaži]220-7402G2-1N.14
Kovačič Ivan[prikaži]+386 (2) 22 07 255C-207
Kožuh Ines[prikaži]220-7142G2-M.29
Kožuh Ledinek Vladimira[prikaži]220-7007G2-P.01 Referat
Krajnc Andrej[prikaži]220-7360G2-1N.15
Kramberger Iztok[prikaži]220-7178G-126
Krampelj Vesna[prikaži]220-7008G2-4N.67
Kranjec Jernej[prikaži]220-7491C-201
Kuhar Saša[prikaži]220-7360G2.1N-07 laboratorij Newton
Kukovič Darja[prikaži]220-7036G2-4N.70
Kurečič Manja[prikaži]+386 (2) 220 7926, +386 (2) 220 7928J2-410, A-109, FERI G3-P1-16
Kušer Milena[prikaži]220-7563B-103
Lahovnik Boris[prikaži]220-7359G2-1N.08 Laboratorij Pascal
Leber Žiga[prikaži]220-7444G2-2N.41
Lešnjak Gorazd[prikaži]220-7383G2-4N.73
Lipuš Bogdan[prikaži]220-7427G2-2N.12 Laboratorij Farad
Logar Marjan[prikaži]220-7391G2-4N.71
Lukač Niko[prikaži]220-7435G2-2N.11 Laboratorij Weber
Macuh Boris[prikaži]220-7114G2-1N.16 Laboratorij Ohm
Majninger Sandi[prikaži]220-7416C-207
Malajner Marko[prikaži]220-7139G-329
Marguč Jaka[prikaži]220-7306G-004
Marguč Marko[prikaži]220-7313G-004
Markovič Mojca[prikaži]220-7017A-003
Matko Vojko[prikaži]220-7111G2-3N.53
Mavsar Matija[prikaži]
Meolic Robert[prikaži]220-7215G-203
Mernik Marjan[prikaži]220-7455G2-2N.38
Mihalič Franc[prikaži]220-7331G-007
Milanovič Miro[prikaži]220-7330G2-2N.32
Mlakar Izidor[prikaži]220-7267G2.M18
Mlakar Uroš[prikaži]+386 (2) 22 07 488C-209
Močnik Dijana[prikaži]220-7089G2-3N.48
Močnik Grega[prikaži]220-7227G-215
Mongus Domen[prikaži]220-7408G2-2N.39
Moraus Stanislav[prikaži]220-7433F-202
Munda Jurij[prikaži]220-7489E-111
Muškinja Nenad[prikaži]FERI +386 (0)2 220 7162, FNM +386 (0)2 229 3754FERI G-305, FNM 01/21
Nemec Zlatolas Lili[prikaži]220-7393G2-M.30
Nerat Andrej[prikaži]220-7466G2-Farad
Nikolić Gregor[prikaži]220-7204G-125
Njegovec Matej[prikaži]220-7103G2-3N.61
Novak Bojan[prikaži]220-7367G2-1N.01
Novak Damijan[prikaži]220-7431F-207
Ojsteršek Milan[prikaži]220-7451F-209
Orgulan Andrej[prikaži]220-7054C-204
Ošlaj Benjamin[prikaži]220-7316G3-K1-04
Otič Anton[prikaži]220-7314G-002
Pavlič Jani[prikaži]220-7423G3-P1-24
Pavlič Luka[prikaži]220-7356G2-1N.13
Pečnik Sašo[prikaži]220-7439G2-N2.11 Laboratorij Weber
Petek Tatjana[prikaži]220-7384G2-4N.74
Peterin Iztok[prikaži]220-7381G2-4N.73
Petrun Martin[prikaži]220-7046G-412
Pevec Simon[prikaži]220-7109, 220-7114G-308
Pihler Jože[prikaži]220-7061C-203/A
Pintarič Matej[prikaži]220-7085C-206
Planinšič Peter[prikaži]220-7104G-403
Plazovnik Valerija[prikaži]220-7025G2-4N.76
Podgorelec Blaž[prikaži]G2-1N.15
Podgorelec David[prikaži]220-7474G2-2N.39
Podgorelec Vili[prikaži]220-7353G2-1N.05
Pogorelc Janez[prikaži]220-7304G-408
Polajžer Boštjan[prikaži]220-7076G-412
Polančič Gregor[prikaži]220-7421G2-1N.02
Pongrac Blaž[prikaži]220-7130G-303
Popič Jan[prikaži]220-7401F-203
Potočnik Božidar[prikaži]220-7484G2-2N.37
Potočnik Matjaž[prikaži]220-7014F-103a
Potočnik Nataša[prikaži]220-7019G2-4N.49
Povh Uroš[prikaži]220-7106G2-3N.61
Prebevšek Pia[prikaži]220-7110G-1104
Preložnik Borut[prikaži]220-7115G2-1N.16 Laboratorij Ohm
Pučko Rok[prikaži]220-7312G-003
Pušauer Suzana[prikaži]220-7005G2-4N.64
Pušnik Maja[prikaži]220-7379G2-1N.12
Radić Gordana[prikaži]220-7377G2-4N.74
Rajšp Alen[prikaži]G2-1N.15
Ravber Miha[prikaži]220-7462G3-N1-35
Rebernik Simona[prikaži]220-7063G2-4N.75
Repnik Blaž[prikaži]220-7441G2-2N.11 Laboratorij Weber
Ribič Janez[prikaži]220-7055C-204
Ritonja Jožef[prikaži]220-7074G-405
Rizman Žalik Krista[prikaži]02 229 3693FNM
Rodič Miran[prikaži]220-7308G-008
Rojc Matej[prikaži]220-7223G2-M.18
Romanovskij Valerij[prikaži]220-7177G2-4N.63
Romih Andrej[prikaži]220-7212G-218
Rotovnik Milan[prikaži]220-7164G-328
Rozman Ivan[prikaži]220-7410G-309
Sabol Golob Zvezdana[prikaži]220-7016A-004
Sarajlić Mirza[prikaži]220-7086C-205/1
Sarjaš Andrej[prikaži]220-7143G-310
Sedej Gašper[prikaži]220-7487E-111
Selčan David[prikaži]220-7230G-126 G-201
Seme Sebastijan[prikaži]07 6202 226FE
Sepesy Maučec Mirjam[prikaži]220-7225G2-3N.56
Simonič Patricija[prikaži]220-7052C-205/1
Skrinar Breda[prikaži]220-7023G-105
Slatinek Rado[prikaži]220-7201G2-3N.57
Smej Annemarie[prikaži]220-7029E-103, G3-P1-13
Solar Mitja[prikaži]220-7232G2-M.19
Somi Loris[prikaži]220-7043G-104
Srećković Nevena[prikaži]220-7056C-203B
Sternad Milko[prikaži]220-7028G-0002
Strehar Miha[prikaži]220-7358G2-1N.07 Laboratorij Newton
Strelec Zlatko[prikaži]220-7072G-411
Strnad Damjan[prikaži]220-7472F-210
Sukič Primož[prikaži]220-7179C-205/1
Svečko Rajko[prikaži]220-7140G-401
Šafarič Riko[prikaži]220-7302G2-2N.29
Šavc Martin[prikaži]220-7497E-112
Šenveter Tatjana[prikaži]220-7020G2-P.01 Referat
Šipoš Danijel[prikaži]220-7122G-303
Šlamberger Darko[prikaži]220-7028G-0002
Šlibar Primož[prikaži]220-7311G3-K1-03
Španer Marijan[prikaži]220-7342G-028
Špelič Denis[prikaži]220-7415G2-2N.11 Laboratorij Weber
Špendl Vanesa[prikaži]220-7002G2-P.01 Referat
Šprogar Matej[prikaži]220-7464G2-1N.04
Štiglic Gregor[prikaži]02 300 47 31FZV
Štumberger Bojan[prikaži]07 6202 212FE
Štumberger Gorazd[prikaži]220-7075C-203/C
Šumak Boštjan[prikaži]220-7378G2-1N.06
Taneski Viktor[prikaži]220-7355G2-1N.10
Tepeh Aleksandra[prikaži]220-7386G2-4N.72
Težak Oto[prikaži]220-7056C-205/1
Tomažič Tina[prikaži]220-7365G2-M.28
Topler Marcel[prikaži]220-7340G-407
Tovornik Matej[prikaži]220-7115G2-1N.16 Laboratorij Ohm
Trbušić Mislav[prikaži]220-7081C-204
Trlep Mladen[prikaži]220-7041G2-4N.62
Truntič Mitja[prikaži]220-7339G3-K1-03
Turkanović Muhamed[prikaži]220-7351G2-1N.03
Udir Mišič Katja[prikaži]220-7364G2-M.29
Uran Suzana[prikaži]220-7303G2-M.26
Urh Filip[prikaži]220-7493E-112
Verber Domen[prikaži]220-7434F-207
Verčko Peter[prikaži]220-7037G2-4N.70
Verdonik Darinka[prikaži]220-7221G-202
Vergles Andraž[prikaži]220-7236G-126
Vicman Peter[prikaži]220-7268G-203
Virtič Peter[prikaži]07 6202 217FE
Višič Jasmina[prikaži]220-7021G2-4N.76
Vizjak Darja[prikaži]220-7034G2-4N.65
Vlaj Damjan[prikaži]220-7207G2-3N.56
Vlaovič Boštjan[prikaži]220-7217G-218
Vodušek Mateja[prikaži]220-7035G-105
Voh Jurček[prikaži]220-7084C-202/1
Vrbančič Grega[prikaži]220-7420G2-1N.07 Laboratorij Newton
Weingerl Sabina[prikaži]220-7181G2-4N.70
Welzer Družovec Tatjana[prikaži]220-7299G2-M.23
Zabavnik Jernej[prikaži]220-7305G-004
Zamuda Aleš[prikaži]220-7404F-203
Zelenik Marijana[prikaži]220-7366G3-P1-21
Zimšek Danilo[prikaži]220-7202G-215
Zlatolas Borut[prikaži]220-7362G2-M.31
Zorman Milan[prikaži]220-7459G2-2N.42
Zupančič Eva[prikaži]G2-2N.12 laboratorij Farad
Zögling Markuš Aleksandra[prikaži]220-7250G-202
Žalik Borut[prikaži]220-7471G2-2N.35
Žganec Denis[prikaži]220-7442G2-2N.11 Laboratorij Weber
Žgank Andrej[prikaži]220-7206G2-3N.51
Žilič Fišer Suzana[prikaži]220-7293G2-M.24
Žlahtič Bojan[prikaži]220-7465G3-N1-45
Žlahtič Grega[prikaži]220-7456G3-N1-45
Žlaus Danijel[prikaži]220-7447G2-2N.11 Laboratorij Weber