Vodstvo fakultete

Dekan: prof. dr. Borut Žalik
Prodekan za izobraževalno dejavnost: prof. dr. Bojan Grčar
Prodekan za raziskovalno dejavnost: prof. dr. Dušan Gleich
Prodekanica za študentska vprašanja: Pia Prebevšek
Tajnica: Sabina Cebek
Pomočnica tajnice: Mateja Grušovnik
Vodja službe za znanstveno in raziskovalno delo: Suzana Pušauer
Vodja službe za mednarodne projekte in projekte strukturnih skladov:​ Sabina Weingerl
Vodja službe za študentske zadeve: Vladka Kožuh Ledinek
Vodja službe za finančne in računovodske zadeve: Suzana Horvat
Vodja knjižnice: Mojca Markovič
Predsednik sindikata: doc. dr. Danilo Korže