O nas

Strategija in vrednote

Zvočni zapis

Strateške usmeritve

 • uporaba inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za učenje, osredotočeno na študenta,
 • družbeno odgovorno načrtovanje vpisa in povečanje deleža motiviranih študentov iz Slovenije in tujine,
 • doseganje mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij in podpodročij fakultete,
 • ohranjanje deleža aplikativnih in razvojnih nalog ter sredstev in spodbujanje prenosa znanj in tehnologij v okolje,
 • spodbujanje akademskih vrednot in razvoj človeških virov,
 • spodbujanje celovitega osebnostnega razvoja študentov s poudarkom na aktivnem sooblikovanju dogajanja na fakulteti, ter s sodelovanjem pri obštudijskih dejavnostih,
 • spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov,
 • oblikovanje celovitega sistema notranjega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških prioritet,
 • krepiti Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FERI v smeri večje prepoznavnosti, vključenosti in aktivnejše vloge,
 • spodbujati delovanje alumni kluba in programskih svetov študijskih področij,
 • razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture na fakulteti.

Ključne vrednote

 • akademska odgovornost,
 • kakovost pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela,
 • visoki etični standardi,
 • družbena odgovornost in trajnostni razvoj.

Strategija UM FERI 2023-2030 (v prilogi) je bila potrjena na 40. redni seji Senata FERI, dne 19. 5. 2023 in na seji Akademskega zbora, dne 31. 5. 2023.