O nas

Slogan, poslanstvo in vizija

Slogan

Znanje in sodelovanje za prihodnost.

Poslanstvo

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (UM FERI) ustvarjamo znanje, temelječe na rezultatih mednarodno priznanega znanstvenoraziskovalnega dela, ga prenašamo na študente in družbo ter s tem omogočamo uspešno naslavljanje izzivov v delovnih okoljih v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.

Vizija

Utrditi položaj mednarodno prepoznavne univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike v srednji Evropi, ki je kakovostna in privlačna za študente ter naslavlja izzive družbe in gospodarstva v Sloveniji in mednarodnem prostoru.