O nas

Vodstvo

Dekan: prof. dr. Gorazd Štumberger
Prodekan za izobraževalno dejavnost: doc. dr. Boštjan Vlaovič
Prodekan za raziskovalno dejavnost: prof. dr. Vili Podgorelec
Prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj kakovosti: prof. dr. Marjan Mernik
Prodekan za študentska vprašanja: Davor Ornik
Tajnica: Sabina Cebek
Predstojnica oddelka za gospodarjenje, pravne in kadrovske zadeve: Mateja Grušovnik
Pomočnica tajnika za znanstveno in raziskovalno delo: Suzana Pušauer
Pomočnica tajnika za mednarodne projekte in projekte strukturnih skladov:​ Sabina Weingerl
Pomočnica tajnika za študentske in študijske zadeve: Vladka Kožuh Ledinek
Pomočnica tajnika za finančne in računovodske zadeve: Suzana Horvat
Vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve: mag. Simona Štrancar
Vodja knjižnice Tehniških fakultet: Mojca Markovič