Javna naročila

Informacije o javnih naročilih: Gregor Hohler, E: gregor.hohler@um.si, T: +386 2 220 7380

ZAKONI, NAVODILA IN OBRAZCI

HELP DESK podjetja LANcom d.o.o.

Spletni naslov: https://helpdesk.lancomcloud.com

»Evidenca javnih naročil – 2. odstavek 21. člena ZJN-3 (1. 4. – 31. 12. 2016)«

SEZNAM JAVNIH NAROČIL

  • 302/17-RAOP/2016/FERI-JR02/2018

    Dobava, namestitev in garancijsko vzdrževanje računalniške opreme po sklopih

    Datum objave: 21. februar 2018 13:40, Rok za prijavo: 28. februar 2018 10:00