O nas

Baroničina hiša

Naziv operacije: ​ Revitalizacija spomenika ' Baroničina hiša' secesijske stavbe FERI UM – Raziskovalni center FERI UM

Naročnik: ​Univerza v Mariboru

Baroničina hiša, ki spada med najlepše in najčistejše ohranjene secesijske stavbe v Mariboru, je izredno ambiciozno zasnovana arhitektura Fritza Friedrigerja. Osnovni cilj prenove Baroničine hiše je bila ohranitev hiše in vzpostavitev primarne vizualne in materialne pojavnosti spomenika, prav tako pa tudi prilagoditev objekta današnjemu času in standardom ter njegovi novi namembnosti – za raziskovalne in študijske dejavnosti FERI.

»Z zagotovitvijo ustreznih razmer za dejavnosti inštitutov in laboratorijev v okviru FERI, bo revitalizacija Baroničine hiše pripomogla k večji prepoznavnosti institucije in njeni povezanosti z gospodarstvom. Na Univerzi v Mariboru smo zvesti kulturni dediščini in jo uspešno prepletamo s študijskimi procesi in prostori. Poleg Baroničine hiše, prenavljamo tudi objekt na Krekovi ulici v Mariboru, ki predstavlja eno od pomembnejših arhitektur svojega časa, kjer bomo zagotovili dodatne površine za izvedbo programov Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo«, je povedal rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.

»Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je danes priznana in ugledna tehniška fakulteta, na kateri je diplomiralo že več kot 8500 študentov, doktoriralo 265 doktorandov. Novi prostori bodo predvsem navdih za nove ideje, za dodatno povezovanje in kresanje novih zamisli vseh zaposlenih in študentov študijskih programov vseh treh stopenj. Baroničina hiša bo na široko odprla vrata študentom, saj smo zanje namenili nekaj prostorov, kjer bodo lahko povsem samostojno ustvarjali 24 ur na dan. Prepričani smo, da bodo v teh prostorih vzniknile mnoge prebojne ideje in da bodo tako raziskovalci kot študentje FERI in Univerze v Mariboru še lažje postali gospodarji svoje usode«, je ob otvoritvi prostorov poudaril dekan FERI prof. dr. Borut Žalik.

»Obnova historičnega objekta, kakršna je secesijska stavba Baroničina hiša, obuja zavest o pomenu revitalizacij in obnove kulturnih in zgodovinskih spomenikov. Izredno ambiciozno zasnovana arhitektura na prelomu devetnajstega v dvajseto stoletje, zaradi svojih kvalitet, sodi med najpomembnejše stavbe tega časa v Mariboru. Preplet konservatorskih, restavratorskih arhitekturnih in gradbeno tehničnih izzivov pri obnovi stavbe je povezan v celovito zaključen projekt, ki razstira retrospektivo časa, asimilira preteklost in tematizira sedanjost«, je ob tem poudaril arhitekt in odgovorni vodja projekta obnove Baroničina hiša David Mišič.

Baroničina hiša je z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne občine Maribor (MUV, št. 5/1992) razglašena kot umetnostni in arhitekturni spomenik. Vpisana je tudi v Register kulturne dediščine Slovenije. »Baroničina hiša, ki je bila zgrajena leta 1903, spada med najlepše in najčistejše ohranjene secesijske stavbe v Mariboru. Arhitekt Fritz Friedriger je zasnoval izredno ambiciozno zasnovano arhitekturo, ki z bogato členitvijo fasade obvladuje širši prostor. Zaradi svojih kvalitet sodi med najpomembnejše stavbe tega časa v Mariboru«, je poudaril Srečko Štajnbaher, vodja enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor.

Vrednost projekta : ​2.149.764,78 EUR

Upravičeni stroški projekta: 2.084.526.91 EUR

Sredstva ESSR: ​1.519.536,72 EUR

Sredstva ostali državni viri: 268.153,55 EUR​

Sklep o dodelitvi sredstev ​Odločba štev.: ESRR OP RR/2/3/22-0- MIZŠ

Kontaktne osebe:
Dejan Senekovič (dejan.senekovic@um.si)
Sabina Cebek (sabina.cebek@um.si)

Povezava do spletne brošure: Baroničina Hiša