Novice

Razpis za Zoisove štipendije za študijsko leto 2017/2018

Datum objave: 16. avgust 2017 | Datum poteka: 5. oktober 2017 | Avtor: Pia Prebevšek

Novica je potekla!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za študijsko leto 2017/2018 in Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Rok prijave je 6. oktober!

Pridobitev Zoisove štipendije

Pridobitev Zoisove štipendije od študijskega leta 2014/2015 dalje vlagatelji uveljavljajo po novem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip-1). Ti vlagatelji so vsi, ki:

  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, npr. iz prve na drugo stopnjo študija, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
  • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2017/2018 je dostopen tukaj.

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Uveljavljanje nadaljnjega prejemanja Zoisove štipendije se razlikuje glede na to, ali je štipendist štipendijo za izobraževalni program pridobil:

  • po starem (ZŠtip), torej do vključno šolskega ali študijskega leta 2013/2014,
  • po novem zakonu (ZŠtip-1), torej od vključno študijskega leta 2014/2015 dalje.

Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za leto 2017/2018 je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj.

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v študijskem letu 2017/2018 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca študijskega leta 2016/2017. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 je dostopna tukaj.


Rok za oddajo vlog za študente je najkasneje do konca študijskega leta 2016/2017 za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip -1 oziroma do 6. oktobra 2017 za dodelitev Zoisove štipendije in nadaljnje prejemanje po ZŠtip.


Dodatne informacije so na voljo:

  • na spletni strani javnega sklada v poglavju Zoisove štipendije,
  • na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,
  • v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, osebno na naslovu javnega sklada ali telefonsko na številkah 01 434 58 97 in 01 434 10 83.