Novice

Razpis za imenovanja prodekana zadolženega za raziskovalno dejavnost na FERI UM

Datum objave: 30. november 2018 | Datum poteka: 10. december 2018 | Avtor: Pia Prebevšek

Novica je potekla!

Predlog s soglasjem kandidata se sestavi v enem izvodu in najkasneje do 10.12.2018 do 12.00 ure dostavi na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Tajništvo dekanata, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, s pripisom »Kandidatura za prodekana FERI«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.