Novice

Objava monografije Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev

Datum objave: 14. maj 2024 | Datum poteka: 25. maj 2024 | Avtor: Nina Planinšek

V sodelovanju s študenti FERI je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla strokovna monografija z naslovom Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev.

Monografija naslavlja prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja decentraliziranih družbenih medijev. Pri tem je posebni poudarek na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s centraliziranimi sorodnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine decentraliziranih družbenih medijev v letu 2024.

Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Medijski komunikacij, ki so v okviru predmeta »Arhitektura družbenih medijev« sistematično in mentorirano preučevali izbrane decentralizirane družbene medije.

Avtorjem čestitamo ob objavi!

Foto: Patrik Rek