Novice

Nagrade za pedagoško odličnost Univerze v Mariboru

Datum objave: 20. junij 2024 | Datum poteka: 12. julij 2024 | Avtor: Nina Planinšek

Novica je potekla!

Z željo po prepoznavanju in spodbujanju izjemnih pedagoških dosežkov visokošolskih učiteljic, učiteljev in​ visokošolskih sodelavk, sodelavcev, smo s študijskim letom 2023/24 na Univerzi v Mariboru uvedli nagrade za pedagoško odličnost. Zbiranje nominacij poteka samo še do 12. 7. 2024.

Vodilo in primarna naloga Univerze v Mariboru je širjenje in plemenitenje znanja, zato s študijskim letom 2023/24 v luči spodbujanja kakovosti na področju poučevanja uvajamo nagrade za pedagoško odličnost.

O nagradi

Vsako leto se bo predvidoma ob svetovnem dnevu učiteljev (5. oktober) podelila ena glavna nagrada za visokošolske učiteljice, učitelje in ena za visokošolske sodelavke, sodelavce na dveh področjih:

  • naravoslovje, tehnika, zdravstvo in kmetijstvo
  • družboslovje in humanistika.

Od nominacije do izbora

Nominacijo lahko poda skupina najmanj treh študentk, študentov, študentski svet fakultete, senat fakultete (na predlog komisije za študijske zadeve fakultete) ali vodja študijskega programa.

Postopke nominiranja in izbora vodi Komisija za podelitve nagrad UM za pedagoško odličnost. Postopke ureja Pravilnik o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost št. 012/2023/2.

Zbiranje nominacij za podelitev nagrade v tekočem študijskem letu poteka samo še do 12. 7. 2024! Predlagatelji nominacijo podajo s spletnim obrazcem v prilogi 1.

Podrobnosti so na voljo na spletni strani: Pedagoška odličn​ost na Univerzi v Mariboru.

Vabljene, vabljeni k nominiranju!