Novice

FERI na Konferenci Piloti Pilotom

Datum objave: 13. maj 2024 | Datum poteka: 25. maj 2024 | Avtor: Nina Planinšek

Predstavniki UM FERI smo na konferenci Piloti pilotom, ki je potekala v organizaciji MVZI na Brdu pri Kranju, predstavili rezultate dosedanjega dela v okviru pilotnega projekta Razvoj prožnih učnih pristopov z mikrodokazili za digitalno in zeleno preobrazbo izobraževanja za prehod v Družbo 5.0, ki poteka v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Izr. prof. dr. Matej Črepinšek in izr. prof. dr. Muhamed Turkanović sta na “Tržnici pilotnih projektov” predstavila razvoj krajših izobraževanj, inovativnih izobraževalnih konceptov, pilotnih podpornih okolij in tehnologij ter spremembe fizičnega okolja. S sodelovanjem na okrogli mizi je doc. dr. Boštjan Vlaovič povdaril pomen kvalitete krajših izobraževanj in njihovo sistemsko vključevanje v formalne okvire fakultete in univerze, s ciljem doseči dolgoročne pozitivne vplive na področju vseživljenjskega izobraževanja in širše.