Študentska sekcija Komunalna energetika 2018

Med 8. in 10. majem 2018 je Laboratorij za energetiko UM FERI v sodelovanju z Dravskimi elektrarnami Maribor, Univerzo v Mariboru in Ljubljani in agencijo ENERGAP izvedel že 27. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika - oskrba z energijo / Power Engineering 2018.

Novost letošnjega srečanja je bilo študentsko tekmovanje s prispevki na temo »Reka Drava – 100 let zelene energije«. Prispevke je ocenila komisija v sestavi: Sašo Kreslin - DEM, Vojislav Vujanović - DEM in prof. dr. Jože Pihler – FERI. Nagrajeni so bili:

  1. mesto: Gorazd Ledinek, Zelena energija kot vzrok in gonilo razvoja področja upravljanja z električno energijo (500 €)
  2. mesto: Martin Malarić, Projekti hidroelektrarn na spodnji Dravi (300 €)
  3. mesto: Filip Kuća, Vpliv HE Fala na razvoj hidroenergetike in vsakdanjega življenja ob reki Dravi na Hrvaškem (200 €).

Fotogalerija