ROSUS 2017 || ROSUS 2017

V četrtek, 23. marca je potekala že 12. strokovna konferenca Računalniške obdelave slik in njene uporabe v Sloveniji 2016.


On Thursday, 23 of March 12th professional conference on Image processing and its application in Slovenia (ROSUS 2017) was held on FERI.

Foto: Melanie Lorenčič

Fotogalerija