Obisk dijakov iz SPSŠ Krško || Visit from students of SPSŠ Krško

V sredo, 1. 2. 2017 smo na fakulteti izvedli Naravoslovno-tehniški dan za dijake iz Srednje poklicne in strokovne šole Krško. Udeležili so se naslednjih delavnic:

Fotogalerija