Obisk dijakov iz SERŠ-a || Visit from students of SERŠ

V petek, 27. 1. 2017, smo na fakulteti izvedli Naravoslovno-tehniški dan za dijake Srednje elektro in računalniške šole Maribor. Udeležili so se delavnic:

Fotogalerija